Kik vagyunk?

Gyülekezetünk, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség a Magyarországi Református Egyház egyik gyülekezete, amely a négy magyarországi egyházkerület közül a Tiszántúli Református Egyházkerület, azon belül pedig a Békési Református Egyházmegye része, azok egyik gyülekezete. Gyülekezetünk története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, amelyekben volt sok hálaadásra indító, és kevésbé örömteli esemény is. Ugyanakkor minden történelmi korban és minden élethelyzetben az egyház Urába, Jézus Krisztusba vetett keresztyén hitünk jelentette a gyülekezet fennmaradásának zálogát.


A gyülekezet jelenéről elmondható, hogy egy lelkes, élni akaró gyülekezetről van szó. Nem csak presbitereink, hanem a gyülekezet aktív tagjai is hűségesek a gyülekezeti alkalmak látogatásában, és nem pusztán megszokásból teszik ezt, hanem Istennel való kapcsolatuk közösségi formáit élik meg gyülekezeti alkalmainkon és alkalmi programjainkon egyaránt, amelyek internetes naptárunkban és galériánkban is megtalálhatóak.