Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju

[Scroll down for the English version]

Opis projekta

Ubrzan razvoj tehnologije uvelike utječe na proces prevođenja, što otvara nove istraživačke teme i zahtijeva primjenu rezultata istraživanja u obrazovanju prevoditelja.

Svrha je projekta, koji će se realizirati u više faza, istražiti primjenu novih tehnologija u prevođenju i terminologiji, ugraditi rezultate u nastavni proces te proširiti jezične resurse za hrvatski jezik.

Ciljevi prve faze projekta su:

- provesti istraživanja o specifičnostima redakture strojnih prijevoda

- rezultate istraživanja primijeniti u osmišljavanju nastavnih aktivnosti i materijala za obrazovanje prevoditelja

- istražiti potrebe nastavnika prevođenja na FFZG-u za usavršavanjem u području primjene novih tehnologija u prevođenju te organizirati edukaciju u skladu s iskazanim potrebama

- prikupiti odgovarajuće tekstove u odabranom stručnom području (medicini) i njihove prijevode te započeti izgradnju paralelnoga korpusa većeg opsega.

U sljedećim fazama, u suradnji sa stručnjacima iz područja informatologije, korpusne lingvistike i medicine, nastavila bi se obrada korpusa i provedba automatske ekstrakcije terminologije, kao temelj za buduću prilagodbu sustava za strojno prevođenje za hrvatski jezik u području medicine.

Researching and teaching the use of new technologies in translation

Project description

The rapid development of technology is making a great impact on the translation process, opening up new research topics and calling for the application of research results in translator education.

The aim of the project, which will be implemented in several stages, is to investigate the use of new technologies in translation and terminology, to integrate the research results into the teaching process and to expand language resources for the Croatian language.

In the first stage, the project has the following objectives:

- to conduct research about machine translation post-editing;

- to apply the research results in the creation of teaching activities and learning material;

- to investigate the needs of translation teachers at the University of Zagreb with regard to further training in the use of new technologies in translation, and to organize training workshops in order to meet such needs;

- to collect parallel EN-HR texts in the chosen specialist domain (medicine) and begin building a large-scale parallel corpus.

In the next stages, the project would include experts in IT, corpus linguistics and medicine in order to prepare the data set for future work on the adaptation of a neural machine translation system for medical translation between English and Croatian.