ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON

Hírek

Krízis menedzsment intézkedések

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény

A 61/2020. számú kormányrendelet (III.24) és a 47/2020. kormányrendelet (III.18) tartalmazza az új vészhelyzeti intézkedéseket.

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (10) pontja szerint az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre terjed ki a kedvezményes járulék és adó fizetés:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tényleges főtevékenységnek a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak 2020. március 24.-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.


Szociális hozzájárulási adó (17,5%) és szakképzési hozzájárulás (1,5%) fizetési kötelezettség alól mentesül a tényleges, mentesített tevékenységet végzők a munkavállalók foglalkoztatására, egyéni vállalkozó, - és Tbj. szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.


Járulékfizetési (nyugdíjjárulék (10%) pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) és munkaerő-piaci járulék (1,5%)) kötelezettség alól mentesül a tényleges, mentesített tevékenységet végzők a foglalkoztatott munkaviszonyára, egyéni vállalkozó, - és Tbj. szerinti társas vállalkozó. Esetükben kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) kell megfizetni, de legfeljebb 7710 forintot.


E körbe tartozók a munkavállalóktól csak 15 % szja-t és 4 %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot vonják a megjelölt időszakban, ahol a 4 %-os

egészségbiztosítási járulék felső határa 7.710,- Ft (az e feletti járulékot szintén nem kell levonni), és nem kell a munkáltatói terheket sem megfizetni.


A kedvezményes járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci

ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét, ez esetben is jár többek között a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj.


Rehabilitációs hozzájárulás


A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. paragrafusának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének a kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.


Az alábbi tevékenységet folytató Katv. szerinti kisadózó vállalkozás (KATA) mentesül a kisadózó utáni tételes adó megfizetése alól 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (8) pontja szerint:


1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)


Az mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

A kisvállalati adóalany (KIVA), amely a mentesített tevékenységet tényleges főtevékenységként folytat, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét, tehát a meghatározott időszakra vonatkozóan nem kell a személyi jellegű kifizetések után KIVA-t fizetni. (KIVA kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzésit, tekintettel ezek fizetése alóli mentességre KIVA fizetési alap sincs).

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A NAV ezen időszakra és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor ezt a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

Mentesítések

Mentesített tényleges főtevékenységet folytatók esetében foglalkoztatottak után kizárólag 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, maximum havi 7.710 forintig és a 15 % SZJA-t 2020.március, április, május és június hónapra vonatkozóan, tehát már áprilisban nem kell utalniuk a mentesített részt.

Járulékkedvezmény következtében változatlan bérek mellett nő a nettó fizetés.

Mentesített tevékenységet folytató kisadózó (KATA-s) vállalkozás a kisadózó utáni tételes adó fizetése alól mentesül 2020.mácius, április, május, június. hónapokra, tehát első tételes adó utalás augusztusban lesz esedékes.

Kizárólag azok a KATÁ-s vállalkozások alkalmazhatják, akik már 2020. márciusa előtt kezdték meg tevékenységüket.

Tényleges főtevékenység nem egyenlő a bejegyzett főtevékenységgel. Azt a tevékenységét kell érteni, amiből az előző hat hónapban a legtöbb bevétele származott, de legalább az összes bevételének 30%-a.


A rehabilitációs hozzájárulásra kötelezetteknek nem kell előleget fizetni, és a rehabilitációs hozzájárulás mértékét is csökkentették 2/3-ra (966.000, - Ft-ra).


A kisvállalati (KIVA) adóalany, amely a mentesített tevékenységet tényleges főtevékenységként

folytat, 2020. március, április, május és június hónapra nem fizet a személyi jellegű kifizetések után KIVA-t.

Minden kisadózó (KATÁ-s) vállalkozás, nem csak a mentesített tevékenységet végzők, 2020 március 1 előtt esedékes adótartozást veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg.


Egyszerűsítés a házhoz szállításban

EGYSZERŰSÍTÉS A HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSBAN

Üzleten kívüli kereskedelem

A 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet értelmében a 2020 március 20.-tól veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és

nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött

szerződés alapján.

A fenti feltétellel ezt a tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet maga is folytathatja.Fontos járványügyi rendelkezés továbbá, hogy a be nem jelentett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető és

a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.


Csomagküldő kereskedelem

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem is bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.


HOME OFFICE ÉS TÁVMUNKA

Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.


Az Mcn Adótanácsadó Kft. az alábbi szolgáltatásokban tudja segíteni hatékony működésében.

GDPR nyilvántartások implementálása, Adatvédelmi képviselet

Transzferár nyilvántartások készítése, felülvizsgálata, piaci árak tervezése

Könyvvezetés a Magyar számviteli törvényeknek megfelelően

IFRS könyvvezetés, gazdasági tervezés, átvezetések a magyar számviteli rendszerekkel


GDPR

2018.05.25.-től életbe lépő EU 2016/679 Rendelet (GDPR) alapvetően át fogja alakítani az egyes szektortokon belüli adatkezeléseket, mely változást, változtatást igényel a piac szereplőitől. Jelenleg kitaposott ösvények hiányában a GDPR -ig vezető rögös úton ad releváns segítséget Társaságunk.A GDPR áthatja az egész szervezetet, mely folyamatosan karbantartást igényel, ehhez nyújtunk segítséget:

• eseti vagy állandó jellegű adatvédelmi tanácsadással;

• adatvédelmi felelősi pozíció betöltésével megbízási jogviszony keretein belül.

Transzferár nyilvántartás

A Transzferár nyilvántartások egyre bonyolódó világában számíthat ránk a transzferár nyilvántartásai felülvizsgálatában és elkészítésében, a csoportszintű nyilvántartás hazai jogszabályi környezethez illeszkedő adaptálásában. Komplex Transzferár szolgáltatásunk keretein belül az árképzések tervezésétől az Adóhatósági árképzési megállapodásban való közreműködésig.

Adótanácsadás és adóoptimalizálás

A folyamatosan változó adójogi környezetben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Ön tisztában legyen a végrehajtott ügyletek adókövetkezményeivel és ezek racionális adóterhekkel járjanak önnek. A tanácsadási szolgáltatásunk keretei között komplex adóügyi és gazdálkodást érintő tanácsadást biztosítunk az optimális működés és a megfelelő döntések meghozatalának előkészítése érdekében.

IFRS

Az IFRS egy újabb másik út. A számvitel máshogyan gondolása, számíthat ránk az IFRS beszámoló készítésében, ellenőrzésében. Egyszeri vagy rendszeres riportok elkészítésében. Teljes körű munkaköri javaslatokat készítünk pénzügyeinek új irányba váltásához.

Számvitel és Kontrolling

Naprakész szaktudással állunk rendelkezésre, hogy Önt a számviteli komplexitások megértésében támogassuk. Azért vagyunk, hogy ügyfeleink számára a legjobb számviteli szolgáltatásokat nyújtsuk, hosszútávú stratégiákat adva Önnek a pénzügyi sikerekhez. Lépjen velünk kapcsoltba és nézze meg hogyan segíthetünk.

KAPCSOLAT

Egyedülálló személyre szabott számviteli, IFRS, TRANSZFERÁR és GDPR szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek széles körének. Mint hiteles könyvelő és adótanácsadó, itt vagyunk annak biztosítására, hogy minden pénzügyi döntést gondosan és a legjobban kiértékeljünk. Készen állunk és képesek vagyunk pénzügyi tanácsadóként, adótervezőként és vezetőként szolgálni a siker útján.

ÍRJON NEKÜNK

info@mcna.hu