Μαθηματικές Συναντήσεις

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

  • Παρουσιάζονται ποικίλα θέματα σχετικά με την ιστορία, τη διδασκαλία, την έρευνα και τις εφαρμογές των Μαθηματικών στην Τεχνολογία και στις άλλες Επιστήμες.
  • Κάποιες δύσκολες μαθηματικές έννοιες και ζητήματα εκτίθενται με εύληπτο και παραστατικό τρόπο.
  • Απευθύνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε φοιτητές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
  • Έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και εκλαϊκευτικό και στόχο να εμπνεύσουν μελλοντικούς επιστήμονες.
  • Εισηγητές/ομιλητές είναι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και καθηγητές/ερευνητές διαφόρων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
  • Οι ομιλίες/εισηγήσεις ακολουθούνται από συζητήσεις.
Η αρχική ιδέα μιας μικρής ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί Μαθηματικών Συναντήσεων άρχισε να υλοποιείται από το εαρινό εξάμηνο του 2018. Εκ μέρους της επιτροπής που έχει αναλάβει τον συντονισμό των συναντήσεων αυτών, σας προσκαλούμε όλους, όχι μόνο να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε σε αυτές ως ακροατές, αλλά και να παρουσιάσετε ένα θέμα δικού σας ενδιαφέροντος σε κάποια από τις επόμενες συναντήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους φοιτητές:Γιάννη Κουσέκ: gianniskousek@icloud.comΓιάννη Καλαμαρά: kalamaras9@gmail.comΙωάννη-Τσαμπίκο Λουκά: math5662@math.uoc.gr

1η Μαθηματική Συνάντηση

26 Μαρτίου 2019

  • Γιάννης Κουσέκ: Το Θεώρημα Gödel
  • Αλέξανδρος Καζαντζίδης: Η Ανάλυση είναι ωραία!
  • Γιάννης Καλαμαράς: Πολυωνυμικές Εξισώσεις
2η Μαθηματική Συνάντηση

16 Απριλίου 2019

Dr. Λουκία Λιλή-Williams

Sr.Research Scientist The Institute for Next Generation HealthcareIcahn School of Medicine at Mount Sinai

Λυγίζοντας τα όρια μέσα από ταξίδια και αριθμούς:

Μπορεί η νέα γενιά των βιολογικών δεδομένων να αναπροσδιορίσει το μέλλον της ιατρικής;


3η Μαθηματική Συνάντηση

16 Οκτωβρίου 2019

Κωνσταντίνα Μπεθάνη & Θανάσης Γεωργούλης

Tenebra Studios

Εφαρμογές των Μαθηματικών στα βιντεοπαιχνίδια


4η Μαθηματική Συνάντηση

13 Νοεμβρίου 2019

Παναγιώτης Κουβράκης

Δρ. Μηχανολόγος-μηχανικόςΒΕΤΑ CAE Systems

Ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές μηχανικών (computer aided engineering) από νέες-ους επιστήμονες με πάθος για τον Προγραμματισμό, τα Μαθηματικά, τα γραφικά, την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων και με ομαδικό πνεύμα εργασίας.5η Μαθηματική Συνάντηση

19 Φεβρουαρίου 2020

Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος