Kdo jsme

Jsme kolektiv studentek a studentů, jejichž společným cílem je vytvářet bezpečné, otevřené, inkluzivní a solidární prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy prosté jakékoli diskriminace.

Náš spolek je založen na myšlence vzájemné podpory studentů a jejich sebevzdělávání.

Chceme aktivně vystupovat na podporu lidských práv, včetně těch sociálních, hospodářských a environmentálních, ale také na podporu práv zvířat. Dále chceme šířit povědomí o právu v jeho širším společenském kontextu se zvláštním zřetelem na jeho environmentální, feministické a socioekonomické souvislosti.

Uvědomujeme si i naši společenskou odpovědnost a chceme sířit ve společnosti povědomí o právu a rozvíjet třetí roli univerzity, tedy její službu společnosti, která je vedle vzdělávání a výzkumu nedílnou složkou jejího postavení.