Escrutini SOLSONA 2023

Escrutini 28M2023 - equip de voluntaris

>>>> Històric % <<<<

Consideracions prèvies:

Resultats: Si les eleccions a l'ajuntament de Solsona fossin amb llistes obertes, quins 13 candidats votaries?

Consideracions prèvies:

Ajuntament de Solsona (13 regidors)

Consell comarcal (19 consellers)