P.T. Marta Pieńkosz


Kompleksowe projekty technologiczne dla różnych branż, a w szczególności:

 • gastronomii [restauracje, kawiarnie, bary, domy weselne ...],

 • obiektów wypoczynku [hotele, motele, agroturystyka, domy opieki ...],

 • obiektów służby zdrowia [szpitale, przychodnie lekarskie, gabinety specjalistyczne ...],

 • obiektów odnowy biologicznej [spa, fryzjerstwo, kosmetyka, gabinety rehabilitacji ...],

 • obiektów przemysłowych [głównie przemysł spożywczy - piekarnie, cukiernie, masarnie, ubojnie, pieczarkarnie, garmażernie, chłodnie owoców i warzyw ...],

 • innych obiektów budownictwa ogólnego [szkoły, przedszkola żłobki, obiekty sportu i rekreacji, obiekty handlowe /od małych osiedlowych sklepików po sklepy wielkopowierzchniowe/, warsztaty samochodowe, świetlice, dworce ...].


W zakres opracowania wchodzą:

 • inwentaryzacja obiektu istniejącego, jeśli koncepcja dotyczy zmiany sposobu użytkowania,

 • opracowanie koncepcji obiektu zgodnej z potrzebą Inwestora,

 • wymagane uzgodnienia [sanitarnohigieniczne, bhp, ppoż].


Dokumentacja technologiczna może być opracowana w następującej formie:

 • szkic koncepcyjny,

 • pełna dokumentacja technologiczna z wytycznymi dla poszczególnych branż oraz doborem odpowiednich urządzeń.


CENA - od 10-50 zł/m2

(cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania tematu oraz od wielkości inwestycji)


Możliwość wykonania pełnej dokumentacji projektowej - kompletnego projektu budowlanego obejmującego wszystkie branże (technologiczną, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje sanitarne i elektryczną, projekt zagospodarowania terenu inwestycji) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.