Markéta Luskačová

Born in Prague. Degree in sociology of culture at Charles University, Prague 1967, theses on traditional form of religion in Slovakia accompanied with photographs of pilgrims. 1967 - 1969 studied photography FAMU, Prague. Since 1968 freelance photographer.

Narozena v Praze. Vystudovala sociologii kultury na Karlově Univerzitě v Praze. Diplomová práce v roce 1967 o tradičních formách náboženství na Slovensku, práce obsahovala fotografie poutníků. 1967 - 1969 studovala fotografii na FAMU v Praze. Od roku 1968 pracuje jako fotografka, svobodné povolání.

News:

Children (one woman show) Stills Gallery Edinborough, August - October 2023

Unchartered Streets, Ben Uri Gallery, London, January - March 2024