Mănăstirea Cernica 

O oază de liniște la margine de București!

La câţiva kilometri de Bucureşti, în locuri în care pădurea a format în trecutul îndepărtat un masiv forestier imens, vechiul codru al Vlăsiei, se ridică Mănăstirea Cernica, locaş de spiritualitate, monument istoric de cultură şi artă veche. Încântat de frumusețea sălbatică a acestor locuri și de valoarea lor strategică, marele vornic Cernica Știrbei a înființat în 1608 un schit de monahi care mai târziu îi va purta numele...

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica 

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povățuitorule al călugărilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Calinic

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veselește sufletele celor credincioși și atingerea de racla sfintelor tale moaște sfințește simțirile și dăruiește tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica  și  Căldărușani

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşti, rugător neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica  și  Căldărușani

Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală şi nevoinţe călugăreşti, de Împărăţia cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Pentru a trimite pomelnice sau acatiste

on-line: Depunere în contul

RO85 RNCB 0069 1546 9259 0001

SWIFT:  RNCB RO BU

-trimiteți pe adresa de e-mail: contact@manastireacernica.ro confirmarea plății (eliberată de bancă în mod automat) și Acatistul în format   ”word”.

Prin poștă: 

 MANASTIREA CERNICA, Ignatie Grecu, 

Șoseaua Cernica Nr. 305, Localitatea Cernica, Județ Ilfov, Cod poștal 077035