ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๕ กก.ตชด.๑๓ จัดการสัมมนาครูใหญ่ประจำปี๒๕๖๕(ครั้งที่๔๑) โดยมี พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมด้วยครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๑๖ รร. ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (ZOOM) กับวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหม กก.ตชด.๑๓
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมด้วยครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๑๖ รร.เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์กับวังสระปทุม ในการสัมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่๔๑) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหม กก.ตชด.๑๓