ผู้บริหาร

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

บุคลากร/เจ้าหน้าที่