Hans Hoornstra

voorzitter


Helmer Wieringa

secretaris

Nico Bevers

penningmeester

Christopher Brookes

studentenzaken


Rezar Dominguez

Extern wedstrijdleider

Esther Smael

Jeugdleider

Kaderleden

Soes Martojo

intern wedstrijdleider


Reinier Overtoom

Spond beheerder