PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

Prijave se primaju do *.02.2021.

Prilikom popunjavanja elektronske prijave potrebno je priložiti skeniran (fotografisan) izvod iz matične knjige rođenih i, za takmičare iz Srbije, potvrdu o uplaćenoj donaciji za takmičenje – 3.000 (tri hiljade) dinara, račun broj 840-61666-12, poziv na broj 744151, primalac OMŠ "Vuk Karadžić". (QR kod za elektronsko plaćanje možete skenirati OVDE.)

Kandidati iz inostranstva donaciju plaćaju pri dolasku na takmičenje.

Informacije se mogu dobiti na telefon 015 7884014 ili putem elektronske pošte msloznica@gmail.com.

Ako ne vidite obrazac elektronske prijave, prijavite se pomoću Google naloga.

Ako vam više odgovara, možete preuzeti papirnu prijavu za takmičenje, popuniti je, i poslati poštom na adresu OMŠ "Vuk Karadžić", Generala Jurišića 5, 15300 Loznica, Srbija, sa naznakom "za Takmičenje mladih harmonikaša".