XXII MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH HARMONIKAŠA

LOZNICA

7. mart 2020.

Osnovna muzička škola

VUK KARADŽIĆ

Generala Jurišića 5

15300 Loznica

015 7882128, 015 7884014