Projecte educatiu

Compromesos amb el projecte

A la llar d'Infants Guinyol fa més de 40 anys que compartim i acompanyem a les famílies la cura i l’educació dels infants, oferint un context on créixer, aprendre, i divertir-se dins d'un ambient respectuos, familiar i acollidor durant els 3 primers anys de vida.


El nostre projecte es sosten per diferents corrents pedagògiques (Emmy Pikler, Reggio Emilia, Maria Montessori, Waldorf...) que l’equip ha anat investigant gràcies a les formacions i la pràctica educativa. Entenem a l’infant com a ésser amb potencialitat física, mental i emocional i per tant, el situem en una postura activa davant de l’aprenentatge.
Creem contextos rics i de benestar que permetin relacionar-se i descobrir de manera respectuosa i autònoma. L’espai entès com a educador i la belleza com a motor de l’aprenentatge.


Proporcionem una mirada que vetlla pel benestar creant un vincle afectiu i individual amb cada infant, donant la seguretat i el diàleg que consolida la confiança en un mateix per descobrir, explorar, experimentar de manera autónoma en relación al que sap, el seu nivell evolutiu i la seva potencialitat.


Aquests principis els porten a terme amb grups reduïts on cada infant es acompanyat, amb l’atenció individualitazada, posant molta atenció a les cures quotidianes, com el canvi de bolquers i les estones de menjar tot donant el temps que necessita. A la vegada tenir cura d’un grup petit ens permet crear vincles sans i segurs.Respetem la conciliació familiar, la llar està oberta a les famílies i per tant, tenim un horari flexible que permet a les famílies entrar i sortir quan creguin convenient i segons les necessitats.

Aquest acompanyament a la família també s’estén tot respectant i afavorint les seves decisions en la criança (d’alimentació, bolquers, lactància materna,…)


Entenem el joc lliure i espontani com el motor d’aprenentatge, esdevé el mitjà amb que els infants descobreixen el món. Com a educadores creem espais, materiales i contextos motivadors i rics per donar peu a l’exploració.


La importància de l’espai exterior, després de dur a terme el projecte “de pati a jardí”, el jardí com una estança més, on els infants poden investigar, observar i descobrir; els processos de la natura, diferents animals que hi troben (ocells, insectes…) els fenòmens meteorològics, com creixen les plantes, el color de les fulles,… Tot un petit món per descobrir.


Finalment dins del projecte es realitzen tallers i propostes com Belluga’t i Anglés amb mestres especialistes.