Preklady a tlmočenie

Radi Vám predstavíme náš profesionálny prístup k prekladateľskej problematike. Texty našich prekladateľov sú pravidelne konfrontované s aktuálnymi štandardami anglickej, nemeckej, francúzskej, talianskej, ruskej a slovenskej lingvistiky.

V prípade záujmu o naše služby sa obráťte priamo na našich prekladateľov a dohodnite si s nimi všetky podmienky.


Preklady angličtina:

Janka Bytčáneková

*angličtina

Tel.: 0905 423 821

E-mail: janaby@mail.t-com.sk

*odborné preklady z oblasti bankovníctva, obchodu, marketingu a manažmentu


Milivoj Voltner

*angličtina, čeština

Tel: 0905 844 277,

E-mail: milivoj@chello.sk

*umelecké preklady – beletria


Preklady angličtina, nemčina:

Mária Rupprechtová

*nemčina, angličtina

E-mail: henmar@telus.net

Nemčina/angličtina -slovenčina, slovenčina –nemčina/angličtina, angličtina-nemčina, nemčina-angličtina


Preklady nemčina, maďarčina:

Melinda Racz

*nemčina, maďarčina

Tel : 0903 918 630

E-mail: humeli2000@yahoo.de

Nemčina/maďarčina -slovenčina, slovenčina –nemčina/maďarčina, madarčina-nemčina,nemčina-maďarčina

*umelecké preklady


Preklady maďarčina:

Eva Andrejčáková

*maďarčina

Tel: 0905 367 547

E-mail: evan0908@gmail.com

*umelecký preklad, oblasť pedagogiky


Preklady angličtina, francúžština:

Jana Kluková

*angličtina, francúzština

Tel: 0918 678 664

E-mail: onroad22@yahoo.fr

Angličtina-slovenčina, slovenčina –angličtina

Francúzština – slovenčina, slovenčina - francúzština

*Preklady aj tlmočenie

*umelecké preklady

politika, ekonomika, právo, životné prostredie

nie technika a medicína


Preklady bulharčina, angličtina:

Fabiola Vícenová:

* bulharčina, angličtina

Tel: 0918 49 89 04

E-mail: fabiola.vicenova@gmail.com

Slovenčina, angličtina – bulharčina; bulharčina, angličtina – slovenčina; slovenčina, bulharčina – angličtina;

*preklady odborných textov,

*preklady z oblasti bankovníctva, marketingu a manažmentu

*právnické preklady ( obchodných zmlúv, dokumentov a písomností)

*preklady web stránok, noriem, prospektov, príručiek, smerníc

*umelecké preklady, preklady knih

*gramatická korektúra bulharských textov rodeným hovoriacim