Firmy

* Jazykové kurzy

Pre firmy a organizácie zabezpečíme profesionálnu výuku priamo v sídle firmy. Obsahom skupinových či individuálnych kurzov je všeobecný i odborný jazyk. Vieme sa prispôsobiť úrovni a požiadavkám individuálneho klienta, prípadne skupiny. Realizujeme aj prípravu na certifikáty z anglického jazyka KET a FCE.


  • Kurzy obchodnej, finančnej a bankovej angličtiny, skupinové alebo individuálne, ktorých cieľom je získanie odborných jazykových vedomostí v oblasti obchodu – výroba, predaj, uzatváranie zmlúv, telefonický a písomný styk, ďalej v oblasti marketingu, financií a bankového sektora. Kurzy venujú pozornosť spoločenským situáciám spojeným s obchodnými stretnutiami– od prvých kontaktov až po obchodné rokovania.


  • Individuálne kurzy

Prepracovaná metodika individuálnych kurzov plne podporuje individuálny prístup, ktorý umožňuje najlepšie prispôsobenie sa požiadavkám jednotlivca.

V prípade záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku a program vzdelávania pre vašich zamestnancov.

* Tlmočenie, preklady a korektúry odborných textov

* Poradenské službyZáväzná priháška LinguaViva všeob.pdf