Letná/Zimná škola

Počas zimných a letných prázdnin organizujeme pre deti jazykové sústredenia v Bratislave ako i pobytové sústredenia mimo Bratislavy, ktoré sú ideálnym miestom na simuláciu natívneho prostredia študovaného jazyka.

LS Prihláska.pdf