Deti a mládežO našich kurzoch

V našej ponuke myslíme na najperspektívnejších študentov, naše deti a mládež :)

Záujemcov o kurzy angličtiny, nemčiny a v tomto školskom roku aj taliančiny, privítame v priestoroch na Klariskej ulici č.16 v Bratislave, Starom Meste. Naše 2 útulné učebne sa nachádzajú vo dvorčeku Mestskej knižnice s voľnou wi-fi zónou. Pohodlne sa k nám dostanete električkami číslo 1,5,9, alebo autobusmi číslo 31,39,80,83,84,93,94. Zaparkovať môžete najblizšie na parkoviskách na Konventnej alebo Veternej ulici.

Organizujeme skupinové kurzy podľa veku a úrovne dieťaťa, či individuálne kurzy, ktoré plne podporujú individuálny prístup a najlepšie prispôsobenie sa požiadavkám jednotlivca.

Cieľom všetkých kurzov je postupná príprava na maturitnú skúšku a medzinárodné certifikáty FCE, CEA, IELTS, Sprachdiplom atď. (doteraz 100% úspešnosť).

Mnohí naši žiaci a študenti sa pravidelne zúčastňujú jazykových olympiád a obsadzujú popredné miesta na úrovni školských až regionálnch kôl. Viacerí abvsolventi našich kurzov sú úspešnými záujemcami o zahraničné štipendiá a študentami zahraničných vysokých škôl.

Pre študentov našich kurzov (od 15 rokov) organizujeme každoročne poznávací výlet do európskych metropol.

Cena kurzov:

*skupinový kurz (3 deti a viac): 1x 60 min. týždenne: 69 Eur/trimester žiaci ZŠ a SŠ, 72 Eur študenti VŠ

1 x 90 min. týždenne: 99 Eur/trimester

*individuálny kurz (1-2 študenti): 60 min. hodina/16 Eur žiaci ZŠ a študenti SŠ a 17 Eur maturanti a študenti VŠ


Prihlasovať sa môžete telefonicky: 0908434383, 0907747842 alebo e-mailom: linguaviva.sk@gmail.com

Rozvrh 2019/20 Katuščáková
Záväzná priháška LinguaViva všeob.pdf

Našim študentom kurzu prípravy na skúšku DSD držíme 13. marca 2018 palce!

Hals und Beinbruch!


*27. októbra 2017 sme sa zabavili na Halloween Party! Fotografie z akcie nájdete na: *

https://www.facebook.com/LinguaViva-44553772323/

*26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov :) S novými učebnicami a množstvom aktivít!*