Laws & Acts of San Andreas

FIX : หน้าเว็ปไม่พร้อมใช้งาน อยู่ในช่วงปรับปรุง

กฏหมายรัฐ Los santos ฉบับ 2020

โดย State of San Andreas

กฏหมายในเมือง

ตัวอย่าง :


วัตถุประสงค์


การสร้างเอกสารที่รับรองความปลอดภัยของผู้คนใน ซานแอนเดรียสเเละกระบวนการที่เป็นธรรมเเละมีเอกสารที่ดีสำหรับบังคับใช้บทลงโทษทางอาญาในรัฐ San Andreas ตามที่เขียนไว้ในกฎหมายและประมวลกฎหมาย
อ้างถึงรหัส


สอดคล้องและความสะดวกในการทำความเข้าใจ โปรดดูรายการประมวลกฏหมายกฏหมายอาญาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

จากสามวิธี :


 1. ด้วยชื่อเต็มขีดเส้นใต้คำนำหน้าก่อนตัวอย่างเช่น(1) 01 การข่มขู่หรือ (10) 01 พยายาม

 2. ด้วยคำนำหน้า (x) xx ตัวอย่างเช่น ( 1) 01 หรือ ( 10) 01

 3. ด้วยรหัสย่อ x-xx ตัวอย่างเช่น 1-01 หรือ 10-01


บทนิยาม

 1. “บุคคล” หมายถึงมนุษย์หรือบุคคลใดๆที่มีชีวิต

 2. “พลเรือน” หมายถึงบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สันติสุขหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับชาติ

 3. “เจ้าหน้าที่สันติสุข” หมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำตัวของกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่สันติได้รับอำนาจจากรัฐ SanAndreas ให้บังคับใช้กฎหมายรูปปั้นและรหัสทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะรักษานโยบายภายในที่เหมาะสมเพื่อแยกความแตกต่างเมื่อเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสื้อผ้าธรรมดาและรัฐอื่นๆนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ

 4. “พนักงานของรัฐ” พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นรัฐดูรัฐบาลกลาง

 5. “อาวุธ” หมายถึงวัตถุเครื่องมือหรือสิ่งของใดไม่ว่าจะมีการควบคุมหรือไม่ก็ตาม ว่าบุคคลนั้นใช้หรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อก่อให้เกิดอันตรายทำร้ายคุกคามอันตรายหรือใช้แทนสิ่งของที่ได้รับการควบคุมหรือผลิตเพื่อใช้เป็นตั้งใจสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

 6. “MDC” หมายถึงฐานข้อมูลของอาชญากรมีระบบฐานข้อมูลสถานะอย่างเป็นทางการของ SanAndreas สำหรับการระบุตัวตนและข้อมูลทางอาญาและส่วนบุคคลรวมถึงเลขทะเบียนรถด้วย

 7. ตัวดัดแปลงการลงโทษโดยเฉพาะจะกำหนดไว้ในหัวข้อที่ 10 การปรับปรุงการพิจารณาคดี

 8. นโยบายรหัสเฉพาะจะถูกกำหนดในหัวข้อ 12 นโยบายรหัส

 9. (( รายการ 3 ดอกจัน (***) ต้องมีบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการกระทรวงยุติธรรมผู้พิพากษาหรือบุคคลอื่นๆเพื่ออนุมัติการใช้งาน ))

 10. (( อายุเพศหรือสภาพจิตใจของตัวละครของคุณไม่มีผลต่อตำแหน่งของคุณที่ต้องโทษจำคุกหรือเวลาที่ถูกจำคุกเพื่อความยุติธรรม OOC จริงๆ ทุกคนจะถูกส่งไปในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของคุณเด็กควรเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในห้องโถงสำหรับเด็กสำหรับความตั้งใจทั้งหมดที่แสดงเมื่อมีคนถูกตัดสินแต่อาจต้องการ rt ตามดุลยพินิจของพวกเขาใน SACF DOC ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก ICly สำหรับตำเเหน่งที่ผิดภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ))


(( กฎหมายในเมือง Los santos))


โพสเเล้ว : อาทิตย์ ตุลาคม 05, 2020 00:04 AM


โดย State of San Andreasหัวข้อ 1. อาชญากรรมต่อบุคคล

หัวข้อ 1.


อาชญากรรมต่อบุคคล

(1)01 การข่มขู่

 1. บุคคลที่สื่อสารกับอีกคนหนึ่งพวกเขาจะทำร้ายหรือฆ่าคนอื่นทางร่างกายในสภาพที่เหมาะสมด้วยความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของตัวเอง - ด้วยตนเองเขียนหรือผ่านสื่อ

 2. บุคคลที่สื่อสารว่าพวกเขาจะทำร้ายหรือฆ่าเพื่อนสนิทหรือญาติของบุคคลอื่น- ด้วยการใช้วาจาหรือเขียนผ่านสื่อต่างๆ

-ประมวลกฎหมายอาญา(1) 01

เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 15 นาทีและไม่เกิน 30 นาที

Spoiler : การข่มขู่แตกต่างจากการทำร้ายร่างกายการใช้วาจาข่มขู่หรือเขียนผ่านสื่อต่างๆทำให้ผู้ที่ได้ยินหรือผู้ที่เห็นเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 1. 02 ทำร้ายร่างกาย


 1. บุคคลที่ใช้กำลังหรือความรุนแรงโดยเจตนาเพื่อทำให้บุคคลอื่นเป็นอันตรายแก่ร่างกายบุคคลอื่นเช่นการต่อยการเตะการใช้อาวุธ

-ประมวลกฎหมายอาญา(1) 02 ความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 20 นาทีและไม่เกิน 45 นาที

Spoiler : การทำร้ายร่างกายเพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือทำให้กระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ตัวอย่างรุนแรงโดยเจตนา
(1)03 โจมตีด้วยอาวุธหรือการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ

 1. บุคคลที่ พยายามก่อให้เกิดหรือคุกคามอันตรายต่อผู้อื่นในขณะที่ใช้อาวุธเป็นเครื่องมือหรือสิ่งของอันตรายอื่นๆเพื่อทำให้บุคคลนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตเช่น มีด ไม้เบสบอล ไฟฉาย

-ประมวลกฎหมายอาญา(1) 03 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 40 นาทีและไม่เกิน 60 นาที

Spoiler : การทำร้ายร่างกายโดยใช้ของมีคมหรือของแถมที่สามารถเป็นอาวุธได้และกระทำให้เกิดอันตรายทำร้ายร่างกายโดยเจตนาจนทำให้บุคคลที่ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
(01) 04 การต่อสู้ร่วมกัน, ร่วมกันทำร้ายร่างกาย


 1. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายกับบุคคลอื่นในพื้นที่ ที่เข้าถึงได้หรือในพื้นที่สาธารณะโดยไม่คำนึงถึงความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-ประมวลกฎหมายอาญา(1) 04 เป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 45 นาที(1) 05 พยายามสังหาร, พยายามฆ่า


 1. คนที่จงใจพยายามฆ่าหรือก่อเหตุให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตให้ผู้อื่นโดยเจตนาและจงใจโดยได้มีการวางแผนหรือใส่ซองมาแล้ว

 2. การเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตไม่นับว่าเป็นการฆ่า

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 07 ความผิดทางอาญาที่ลงโทษได้ไม่น้อยกว่า 50 นาทีและไม่เกิน 80 นาที


(1) 06 การฆาตกรรมอย่างไม่เจตนา, การฆ่าโดยไม่เจตนา

 1. บุคคลที่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทะเลาะหรือทะเลาะกัน

 2. คนที่ประสบอุบัติเหตุทางอาชญากรรมหรือความประมาททำให้ผู้อื่นบางคนเสียชีวิต

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 08 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 40 นาทีและไม่เกิน 10 นาที


Spoiler : การฆาตกรรมคือการฆาตกรรมที่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรือพิสูจน์แล้วว่ามีเจตนาหรือโอกาสที่จะหยุดและใส่ทองเกี่ยวกับการฆ่าคนนั้นโอกาสสะท้อน(และอาจเปลี่ยนใจ) แสดงให้เห็นถึงการไต่ตรองล่วงหน้าและเป็นการฆาตกรรมการฆาตกรรมจะถูกเรียกเก็บเงินในประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะความผิดทางอาญาหรือการกระทำบางอย่างสามารถพิสูจน์ได้การฆ่าใครสักคนขณะเมาหรือขับรถนั้นเป็นการฆาตกรรมบังเอิญฆ่าคนที่ Jaywalks นอกทางม้าลายไม่ผิดทางอาญา(1) 07 ฆาตกรรม

 1. คนที่ฆ่าคนอื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 2. บุคคลที่ทำการฆาตกรรมในขณะที่มีส่วนร่วมในการกระทำนั้นทำความผิดทางอาญาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นทางการกระทำที่แตกต่างไว้ล่วงหน้าแล้ว

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 09 ความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 นาทีและจำคุกไม่เกิน 90 นาที

Spoiler : การฆาตกรรมถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและความคาดหวังล่วงหน้าของบุคคลหรือแผนการที่จะทำการฆาตกรรมการฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความรักโดยการประมาทเลินเล่อหรืออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่คาดคิดข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือเมื่อมีคนกระทำความผิดทางอาญาตามแผนที่วางไว้เช่นการวางแผนลอบวางเพลิงหากมีคนตายเนื่องจากการลอบวางเพลิงนั้นที่ไต่ตรองไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะไม่ใช่การการฆาตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองล่วงหน้าไว้แทน
(1)08 การกักขังหน่วงเหนี่ยว


 1. บุคคลที่คลังหรือจับกุมผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม (หรือความยินยอมจากผู้ปกครอง) โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกค่าถ่ายล่วงหน้าน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

 2. บุคคลที่ทำการจับกุมพลเมืองที่ผิดกฎหมาย

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 10 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 40 นาทีและไม่เกิน 60 นาที

- หากกระทำความผิดกับผู้เยาว์ผู้กระทำความผิดนั้นจะได้รับการลงโทษสูงสุดตามประโยค


Spoiler : การจำคุกที่ผิดคือเมื่อมีคนถูกกักขังต่อความตั้งใจน้อยกว่า 1 ชั่วโมงโดยไม่มีเจตนาล่วงหน้า(เช่นแผนการลักพาตัวใครบางคน) หรือเมื่อไม่มีเจตนาเรียกค่าไถ่บุคคลการจับกุมประชาชนเป็นเครื่องมือที่จำกัด(กำหนดไว้ในที่อื่นในประมวลกฎหมายอาญา) เพื่อกักขังประชาชนขณะที่รอการควบคุมตัวของตำรวจการทำเช่นนี้อย่างผิดกฎหมายถึงว่าจำคุกผิด
(1)09 ลักพาตัว


 1. บุคคลที่กักขังหรือ จับกุมผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม(หรือความยินยอมจากผู้ปกครอง) ด้วยความตั้งใจล่วงหน้า

 2. บุคคลที่กักขังหรือจับกุมผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม(มีความยินยอมจากผู้ปกครอง) เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง

 3. บุคคลที่กักขังหรือจับกุมผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม(มีความยินยอมจากผู้ปกครองของพวกเขา) ด้วยความตั้งใจหรือการตัดสินใจที่จะถึงบุคคลนั้นเพื่อเรียกค่าไถ่ใดๆทั้งสิ้น

-ประมวลกฎหมายอาญา(1) 11 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาทีและไม่เกิน 80 นาที

- นาทีหากกระทำกับผู้เยาว์ผู้กระทำความผิดจะได้รับบทลงโทษสูงสุดตามประโยค

Spoiler : การรักษาตัวถูกกำหนดโดยการกระทำที่ผิดมหันต์ของการควบคุมขังเท็จหรือการลักพาตัวคือเมื่อมีการไต่ตรองไว้ล่วงหน้าแล้วหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการถ่าย(รางวัลหรือการกระทำใดๆเป็นการตอบแทนเพื่อผลตอบแทนที่ปลอดภัยของบุคคล) หรือมากกว่า 1 ชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงเจตนา(1)10 การทำร้ายร่างกายโดยเจตนาให้พิการ


 1. บุคคลที่ตรงใจทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและความทุกข์ทรมานให้กับบุคคลโดยมีหรือไม่มีความเสียหายถาวรต่อร่างกาย

 2. บุคคลที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้แค้นการ การบีบบังคับการโน้มน้าวใจหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

 3. บุคคลที่สนใจทำให้อวัยวะเสียรูปปิดใช้งานหรือทำลายอย่างรุนแรงหรือทำลายส่วนของร่างกายมีพื้นที่ร่างกาย ของบุคคลนั้น

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 12 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 45 นาที

Spoiler : การทำร้ายร่างกาย/ การทรมานมีหลายวิธีในการปลดรหัสทางอาญาเพื่อปรับปรุงค่าใช้จ่ายอื่นการทำร้ายร่างกายสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงใดๆในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่การประทุษร้ายหรือพร้อมกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ กลับค่าใช้จ่ายที่อาจถือได้ว่าเป็นการทดร้าย(เช่นลอบวางเพลิงที่นำไปสู่การฆาตกรรม) เว้นแต่จะมีการสาธิตผู้กระทำความผิดที่ทรมานคนโดยเฉพาะในการลอบวางเพลิงนั้นในที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะใช้การเรียกเก็บเงินนี้อย่างรับผิดชอบ(1)11 ฆาตกรรมด้วยยานพาหนะ

 1. คนที่ขับยานพาหนะด้วยความประมาทและไต่ตรองอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้คนตาย

 2. คนที่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่สันติวิธีในยานยนต์ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทำให้เกิดคนเสียชีวิต

- ประมวลกฎหมายอาญา(1) 13 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาทีและจำคุกไม่เกิน 80 นาที

Spoiler : ยานพาหนะฆาตกรรมจะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่บุคคล ที่ขับรถจะได้รับการตระหนักถึงความจริงที่ว่าการขับรถของพวกเขาไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจทางอาญา(ตำรวจไล่)หรือธรรมชาติประมาทอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตต่อผู้อื่นได้หัวข้อ 2. อาชญากรรมต่อทรัพสินเเละความผิดทางอาญา

หัวข้อ 2. อาชญากรรมต่อทรัพสินและความผิดทางอาญา

(2) 01 การลอบวางเพลิง

 1. บุคคลที่จงใจและมุ่งร้ายตั้งใจลอบวางเพลิงเผาโครงสร้างใดๆที่ดินป่าไม้หรือทรัพย์สินโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้า

 2. บุคคลที่ช่วยโดยเจตนาปรึกษาหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการระวังเพลิงของโครงสร้างใดๆที่ดินป่าไม้หรือทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม

 3. บุคคลที่เกิดอุบัติเหตุทางอาญาหรือความประมาทเล่นเลอก่อให้เกิดไฟไหม้เพื่อปรับโครงสร้างในที่ดินป่าไม้หรือทรัพย์สินบ้านอาคารตึกรามบ้านช่อง


 • ประมวลกฎหมายอาญา (2) 02 เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 นาทีและไม่เกิน 10 นาที

 • ถ้าเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือความประมาทจากผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษขั้นต่ำ

Spoiler : ความผิดทางอาญาของการลอบวางเพลิงคือเมื่อมีคนสร้างหรือช่วยสร้างไปโดยเจตนาเพราะมันสามารถเติบโตได้อย่างง่ายดายจากการควบคุมและทำให้เกิดความตายมันขึ้นอยู่กับสำนักงานดับเพลิงและสอบสวนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันเพื่อพิสูจน์ว่าระหว่างเพลิงเป็นอันตรายและเป็นความผิดทางอาญาดังนั้นความประมาทเลินเล่อหรือประเทศเหตุอาจรวมถึงการพิสูจน์ว่าเป็นอาชญากรในธรรมชาติ(2) 02 การละเมิด

 1. บุคคลที่เข้าสู่สถานที่ให้บริการของผู้อื่นในขณะที่ปิดทำกท่หรือไม่เปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่นหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

 2. บุคคลที่เข้าสู่พื้นที่จำกัดของสิ่งอำนวยความสะดวกแบบปิดหรือทรัพย์สินตามที่กำหนดและทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนโดยผู้จัดการทรัพย์สินไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

 3. สิ่งนี้ไม่สามารถสอนทำด้วย (2)03 การชำรุดภายในเขตหวงห้าม

 4. อาชญากรรมนี้ไม่สามารถย้อนกลับกันขโมยใดๆ

-ปาะมวลกฏหมายาญา (2) 02 เป็นความผิดที่มีโทษปรับ 2,000 เหรียญสหรัฐและถูกจำคุกเป็นเวลา 5 นาทีสิ่งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

Spoiler : การบุกรุกหมายถึงใครก็ตามที่ถูกสั่งให้ออกไปและปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นแต่ขาดความตั้งใจที่จะก่ออาชญากรรมหรือการปองร้ายคนอื่นการรักษาเป็นการกระทำที่ดินแดนยิ่งกว่าการบุกรุกเนื่องจากมีหลักฐานแสดงเจตนาร้ายหากตำรวจติดพื้นที่สาธารณะการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่สาธารณะนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันถ้าพื้นที่สาธารณะโดยทั่วไปถูกปิดชั่วคราวหัวข้อ 3. อาชญากรรมต่อความเหมาะสมสาธารณะ


หัวข้อ 4. อาชญากรรมต่อความยุทติธรรมสาธารณะ

หัวข้อ 5. อาชญากรรมต่อสันติภาพสาธารณะ


หัวข้อ 6. อาชญากรรมต่อสาธารณะสุขเเละความปลได้อดภัย


หัวข้อ 7. อาชญากรรมต่อผู้อยู่ในอุปการะของรัฐ


หัวข้อ 8. การกระทำผิดทางยานพาหนะ


หัวข้อ 9. การควบคุมอาวุธและอุปกรณ์ร้ายแรง


หัวข้อ 10. การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดี


หัวข้อ 11. กฎหมายถนน


หัวข้อ 12. นโยบายรหัส