Admitere

ACTE NECESARE IN DOSARUL DE INSCRIERE LA LICEU:


  1. FOAIE MATRICOLA


  1. ACT DE IDENTITATE


  1. CERTIFICAT DE NASTERE


  1. ACT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL)


  1. CERERE DE INSCRIERE - SE COMPLETEAZA DE CATRE DEPONENT LA SECRETARIATUL LICEULUI

In atenția elevilor ce se vor înscrie la Liceul Dimitrie Cantemir din Babadag în anul școlar 2022-2023, la o specializare diferita fata de cea la care au absolvit clasele anterioare:

-la avizierul din fata secretariatului scolii se vor putea consulta: lista cu materiile la care fiecare elev va susține examene de diferențe de profil, precum și programarea pe zile și ore a acestor examene.

OME 5150 2021.pdf
Admitere-liceu 2022.pdf
1_Fisa_Admitere_2022_liceu.pdf
2_Anexa la Fisa_Admitere_2022_aptitudini.pdf
4_Fişa_inscriere_IP-ID_rromi_CES_2022.pdf
OME 5142 2021.pdf
Admitere-INV-PROF_DUAL-2022.pdf
3_Fisa_unica_inscriere_profesional si dual_2022.pdf
5_Coduri_calificari_inv.prof_si_inv.dual_2022.pdf
Procedura admitere invatamant profesional fara semnaturi.pdf
Anexa_I_Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_2011site.pdf
omedc5021x1.pdf