Henvendelser vedr. forsikringsskader

ABBL har fått ny e-postboks som alle henvendelser vedrørende forsikringsskader skal sendes til.

Dette for å sikre at henvendelser skal bli behandlet fortløpende uavhengig av ferie/sykdom/permisjon hos den enkelte ansatt.

Den nye forsikringsskade e-postboksen har adressen skade@abbl.no og ABBL ber om at denne benyttes ved henvendelser til dem.

12 okt. 2016