Styrets Medlemmer

Styret 2017/2018

Trenger du å komme i kontakt med oss, send en mail til styret@linderudgrenda.net

Navn

Verv

Hus nr.

Kontaktinfo

Mads Lande Olsen

Styreleder

41

47 33 38 99

Christian M Brusletto

Styremedlem

66

Sigrid Ostad Hamre

Styremedlem

5

Terje Hess

Styremedlem

2

Fredrik Lohne

Varamedlem

42

Trine Trulsen Vågberg

Varameldem

6