Voor meer informatie over deze programma's kan je contact opnemen via het contactformulier.

Al deze programma's sluiten aan bij de inhoud van het boek Wacht niet tot de doorlichting komt.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

leraren & scholen

Als leraar en schoolteam zet je je dag in dag uit met hart en ziel in voor je leerlingen. Je doet je uiterste best om hen iets bij te brengen en ervoor te zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen. Prachtig toch! Maar wanneer de onderwijsinspectie komt, sluipt vaak toch die twijfel binnen: gaan zij het wel goed (genoeg) vinden? Doen we wel echt wat we moeten doen? Doen we het zoals zij het verwachten?

Daarom heeft Leercoach een aantal ondersteunende programma’s ontwikkeld. Ze bieden je de kans de kwaliteitsverwachtingen van de inspectie beter te leren kennen. Dat is uiteraard handig wanneer de doorlichting op komst is, maar minstens even waardevol om op lange termijn duurzaam werk te maken van kwaliteit op school en in de klas. 


Doorlichtingscoaching voor vakleerkrachten en vakwerkgroepen in de focus

Een sessie doorlichtingscoaching geeft antwoorden op al je vragen over het verloop van een doorlichting. Je ontdekt niet alleen hoe het praktisch in zijn werk gaat, maar leert vooral met welke blik de inspectie naar je vak zal kijken. Je maakt kennis met de begrippen die de inspecteurs hanteren en je krijgt concrete tips en voorbeelden. Zo ben je optimaal voorbereid om met de inspecteur in dialoog te gaan.


Kwaliteitszorg: van schoolbeleid tot in de klas

Hoe breng je schoolbeleid tot op de klasvloer? Jaar na jaar blijkt uit de Onderwijsspiegel van de inspectie dat dit op vele scholen een werkpunt is. Leercoach bekijkt graag samen met jou hoe je hier concreet werk van kan maken op je school. We zoeken daarbij graag naar manieren om doelen uit het eigen pedagogisch project te combineren met de kwaliteitsverwachtingen van de inspectie. Deze doelen vertalen we naar een zeer concreet actieplan, inclusief timing, verantwoordelijken en meetbare resultaten. Zo kan de kwaliteitscirkel - ook wel bekend als PDCA - beginnen draaien. 


Verkenning van de Datawijzer

In functie van een doorlichting of als informatie voor je kwaliteitsbeleid

Zou je wel eens willen weten wat de inspectie over jouw school weet? Dat kan! De inspectie verzamelt heel wat cijfergegevens over je school en het goede nieuws is: ze geeft ook jou toegang tot deze informatie via de Datawijzer. De uitdaging is: je moet je weg weten te vinden in deze overvloed aan gegevens én je moet ook wel iets van statistiek kennen om ze te kunnen interpreteren.

Leercoach kan voor jou een overzicht maken van de belangrijkste lessen die je uit de Datawijzer kan trekken en er net die informatie uithalen die jou interesseert. Dit is niet alleen nuttig bij een nakende doorlichting, maar natuurlijk ook als je het belangrijk vindt om je schoolbeleid te baseren op correcte gegevens.


Het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling voorbereiden

Een specifieke voorbereiding op de week van de doorlichting

Tijdens een doorlichting krijg je van de inspectie in verschillende gesprekken de ruimte om zelf de kwaliteit van je schoolbeleid aan te tonen aan de hand van een thema dat je zelf kiest. Maar hoe pak je dat concreet aan? Leercoach helpt je graag om een thema te kiezen en dit zo te presenteren dat je kwaliteit echt uit de verf komt. 


Een verkenning van de kwaliteitsgebieden

In functie van een doorlichting of om je kwaliteitsbeleid te versterken

Naast het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling - waarbij je als school zelf de keuze hebt om een thema te selecteren - kiest de inspectie zelf ook een kwaliteitsgebied. Heel concreet heeft de inspectie drie kwaliteitsgebieden vastgelegd: rapportering en oriëntering, begeleidingsprincipes (leerlingenbegeleiding) en personeelsbeleid en professionalisering. Voor elk van deze kwaliteitsgebieden zijn uitgebreide “schalen” ontwikkeld waarin specifieke verwachtingen zijn geformuleerd. 

Leercoach staat je graag bij wanneer je je wil verdiepen in één of meer kwaliteitsgebieden, of dat nu op korte termijn voor een inspectie is of op langere termijn om een degelijk schoolbeleid op te bouwen.