Lawyers' Specialist

Deskundige bijstand in cassatie en prejudiciële procedure       

Lawyers' Specialist; achtergrond

Sinds 2012 verzorgt Lawyers' Specialist als Haags cassatiekantoor een succesvolle werkvorm voor lawyer-to-lawyer advies en bijstand op maat, in elke stand van een civiele procedure, tegen redelijke en flexibele uurtarieven, vaste budgetafspraken of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zowel eisend als verwerend. 

Oprichter en partner Menno Bruning heeft binnen het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht ruime kennis van en ervaring met uiteenlopende rechtsgebieden, variërend van ingrijpende kwesties van arbeidsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, tot juridisch complexe IE-cassatiezaken (auteursrecht, merkrecht en octrooirecht), insolventieprocedures en ondernemings-rechtzaken (enquêterecht, geschillenregeling en procedures over bestuurdersaansprakelijkheid). 

Het kantoor is op 1 januari 2012 opgericht door advocaat bij de Hoge Raad Menno Bruning, die privaatrecht studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden (1995). Menno Bruning heeft als advocaat gewerkt bij Stibbe Simont Monahan Duhot in Amsterdam, als gerechtsauditeur in de civiele sectie van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (1999-2009) en als senior cassatie-advocaat bij Bird & Bird LLP te Den Haag (2009-2012). Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch (tot 2013 in het gerechtshof Den Haag), hoofddocent in de Beroepsopleiding NOvA, mede-cursusleider in diverse PAO-leergangen, universitair docent en lid van de verschillende vakverenigingen. 

Procesbegeleiding met supranationale focus

​Lawyers’ Specialist adviseert over procesrisico’s en strategie, begeleidt civiele zaken in eerste aanleg en in appel met oog voor het maximaliseren van de slagingskansen van een procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden, de mogelijkheid tot het voorleggen van (prejudiciële) rechtsvragen aan de Hoge Raad, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Benelux Gerechtshof, of het voeren van een procedure bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Onder invloed van het internationaal en Europees recht op de Nederlandse rechtsorde rijzen bij wetsuitleg vragen die de rechter niet kan beslissen en moet voorleggen aan het HvJEU, zoals in het arbeidsrecht (veiligheid op het werk), medezeggenschapsrecht (overgang onderneming), ondernemingsrecht (vijandig overnamebod), aansprakelijkheidsrecht en bij handhaving van IE-rechten. Daarnaast wordt steeds vaker beroep gedaan op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Grondrechtenhandvest voor de EU en de rechtspraak van het EHRM over art. 6 EVRM (eerlijk en onpartijdig proces; art. 47 Handvest), art. 8 EVRM ('private and family life'; art. 7 t/m 9 Handvest), art. 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting; art. 11 Handvest) en art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM (beperkingen eigendomsrechten; art. 17 Handvest).