Моја размишљања...

Моја интересовања...

Моја размишљања највећим делом заузимају лекције, задаци, наставни материјали, које треба припремити тако, да их савремени ученик у шаренилу занимљивости које га маме са свих страна, ипак може са лакоћом и задовољством да прими и запамти. У том циљу веома темељно истражујем интернет и трагам за "живим", динамичним лекцијама које би ми помогле да осмислим садржаје својих часова. Неретко наилазим на коментаре везане за латински језик који, у свој својој духовитости, ипак изражавају и зрно огорчености због несхватања сврхе учења овог језика у данашње време. Тада, заобилазећи старе, стереотипне аргументе попут "латински језик је језик науке... латински језик је језик правних дефиниција... латински језик је основа романских језика и подлога англосаксонских..." и слично, или, пак, оне поетске фразе "латински језик - то је архитектура мишљења", дакле, тада, када видим коментаре незадовољста због мучења овим "мртвим" језиком, покрене ми се машта и, обично, доведе до неког креативног исхода... роди се неки превод, нека песмица, нека причица и ухватим себе како размишљам о томе зашто креативно писање и живи израз на латинском језику не би били најбољи аргумент за одбрану овога нама тако далеког језика...

   Моја интересовања су усмерена ка покушајима да се свакодневни живот античког човека, његова занимања, његови послови, његови проблеми и бриге, али и успеси, срећа, велика остварења, љубави, тежње и жеље, његова размишљања и његова осећања пренесу до нас путем урањања у виртуелну стварност античког света не само читањем дела аутора античке књижевности, него и гледањем компјутерских анимација и реконструкција места којима се кретао човек старог века, објеката које је користио у свакодневном животу, радиности које је упражњавао и забава којима је давао себи одушка од терета обавеза... Таквим сликама виртуелне стварности обилује интернет и мој циљ је да их у што већој мери омогућим својим ученицима и Вама који читате ове странице...   
Луксуз престонице света...
Прошетајмо данашњим Римом и удахнимо дах прошлости...
Рим - оживљен...
Можемо само да замислимо сав ужас Помпејана...
Пре катастрофе...