LANGHOF RARE BOOKS

Göksby 302

748 96 Tobo, SE

e-post: info@langhofrarebooks.com

telefon: +46 70 682 0946

Böcker, handskrifter och efemera inom huvudsakligen naturvetenskap (främst geologi, kemi, fysik, matematik, men även zoologi och botanik), bergsbruk, teknik och medicin. Även lärdomshistoria, vetenskapshistoria och biografika inom dessa ämnen.


Antikvariatet är medlem i Svenska antikvariatföreningen och ILAB (International league of antiquarian booksellers)