La dona morta

V Trobada de Teatre Musical de Castelldefels