La botànica de l'Hostal del Fum

Un dels projectes amb el que s'enceta Cicle Superior és el de "les plantes". Aquest títol ens pot suggerir un munt de plantejaments i activitats diversos però aquest any vam pensar que era important conèixer els arbres que tenim més aprop, al parc de l'Hostal del Fum. Poder-los indentificar mentre fem una passejada era el nostre repte d'enguany.

Així vam engegar el projecte LA BOTÀNICA DE L'HOSTAL DEL FUM, un projecte basat en l'aprenentatge servei.


Què és un aprenentatge servei?

Un projecte educatiu amb utilitat social

Allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció


Àrees implicades

Llengua catalana i literatura

Coneixement del medi natural i social

Ed. en valors socials i cívics

Competència digital


Objectius competencials

  • Plantejar-se preguntes sobre el medi.
  • Utilitzar estratègies de cerca de dades.
  • Analitzar resultats per trobar respostes.
  • Compartir l'aprenentatge per un bé comú.
  • Reconèixer les espècies d'arbres més característiques del nostre entorn.
  • Ser capaç d'elaborar taules botàniques utilitzant un lèxic científic amb les característiques de cada arbre.
  • Saber cercar la informació més adequada i entenedora per cada taula botànica.
  • Geolocalitzar, mitjançant la plataforma eduloc, les diferents espècies d'arbres i les seves característiques.
  • Saber programar amb scratch per crear jocs relacionats amb aquest projecte.
  • Aplicar l'aprenentatge en el servei del poble utilitzant diferents recursos: treball de camp, recerca d'informació, codis QR, geolocalització, plaques informatives...