Національне надбання

Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур

Інституту магнетизму НАН України та МОН України

Постанова Кабінету Міністрів України

Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур отримав статус національного надбання постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 р. №1243.


Опис лабораторного комплексу

Унікальний за своїми можливостями багатофункціональний Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур (далі – Комплекс) призначений для проведення досліджень в широкому діапазоні ізостатичних (газостатичних та гідростатичних) тисків і температур. Особливістю Комплексу є:

· можливість одночасного виконання робіт в декількох (до шести) камерах високого тиску (об’єм камер від 10 см3 до 24870 см3, тиск - до 200 МПа);

· контрольована термообробка (до 1100 оС) в умовах ізостатичного пресування;

· незалежний контроль температури, тиску і часу витримки в кожній камері.


Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур призначений для проведення досліджень в широкому діапазоні ізостатичних (газостатичних та гідростатичних) тисків і температур. Комплекс дозволяє проводити: вивчення впливу гарячого ізостатичного пресування на механічні характеристики сплавів титану, алюмінію, нержавіючих сталей та ін.; випробування поведінки матеріалів і систем в екстремальних умовах, зокрема, для потреб ядерної енергетики; гідротермальний синтез нових матеріалів та нанопорошків для потреб радіоелектроніки та медицини; насичення об’єктів дослідження різними газами в умовах високого тиску; вивчення електричних властивостей матеріалів та наноструктур безпосередньо під тиском; дослідження процесів, які відбуваються в умовах одночасної дії високих тисків і температур для вирішення завдань геологічного комплексу, де вивчення фізичних параметрів мінеральної речовини, їх змін і взаємозв'язків в широкому діапазоні тисків і температур є невід'ємною складовою частиною фундаментальних комплексних геофізичних досліджень глибинної будови Землі.


До складу Комплексу входять:

Дослідна установка високого тиску.

   Особливістю цієї установки є використання камери високого гідростатичного тиску великого об’єму з зовнішнім нагрівом.

   До складу установки входять дві стійки і камера високого гідростатичного тиску, в яких функціонально реалізовані: компресорний блок, блок регулювання температури камери і камера високого тиску (Рис.1) . Нагрів камери високого тиску - зовнішній.

Технічні характеристики установки:

Кількість камер гідростатичного тиску – 1

Внутрішній розмір камери високого тиску: діаметр 120 мм

 розмір каналу 2200 мм

Ізостатичний тиск:                                     1-200 МПа

Діапазон температур:                                  20-300 ˚С

Середовище:                                                 рідина

Комплекс «Газостат»

До складу Газостату входять:

(1)   Дослідна установка високого гідростатичного та газостатичного тиску.

Особливістю установки є можливість одночасного застосування шести камер із зовнішнім нагрівом (три камери гідростатичного та три камери газостатичного тисків) з незалежним в кожній камері контролем тиску і температури.

До складу установки входять чотири стійки, в яких функціонально реалізовані: компресорний блок, блок регулювання температури камер, блок камер високого гідростатичного тиску, блок камер високого газостатичного тиску (Рис.2). Нагрів здійснюється зовнішнім нагрівачем. Контроль тиску та температури в камерах здійснюється незалежно в кожній камері.

Технічні характеристики установки:

Кількість камер гідростатичного тиску – 3

Кількість камер газостатичного тиску – 3

Внутрішній розмір камер високого тиску: діаметр 6-12 мм

 розмір каналу 150 мм

Ізостатичний тиск:                                   1-200 МПа

Діапазон температур:                               20-750 ˚С

Середовище:                                               газ, рідина

 (2) Дослідна установка високого газостатичного тиску.

Особливістю установки є використання внутрішнього нагріву робочого об’єму та наявність восьми електровводів в робочий об’єм.

До складу установки входять три стійки, в яких функціонально реалізовані: компресорний блок, блок регулювання температури камери і камера високого тиску (рис.3). Нагрів здійснюється внутрішнім нагрівачем.

Технічні характеристики установки:

Кількість камер газостатичного тиску – 1

Внутрішній розмір камери високого тиску: діаметр 32 мм

 розмір каналу 130 мм

Ізостатичний тиск:                                      1-200 МПа

Діапазон температур:                                  20-1100 ˚С

Середовище:                                                 газ