ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุมภวาปี

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกุมภวาปี

อบรม OBEC Content Center

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

การประชุมครูผู้สอนยุวกาชาด

การประชุมผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ม.6 รับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประชุมหัวหน้าระดับ

จดหมายข่าวโรงเรียนกุมภวาปี

ปีที่ 16 ฉบับที่ 77 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ปีที่ 16 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ปีที่ 16 ฉบับที่ 75 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สารสนเทศโรงเรียนกุมภวาปี

E-Service

Social Media