KUŹNICA TECHNIKI AERONAUTYCZNEJ

i

KOMPOZYTOWEJ

„DRACO”

im. Tytusa Liwiusza Burattiniego

(powołana do twórczego żywota przez MICHAŁA IMIOŁKA dnia 1 lipca AD 2019 w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZADANIA

Prowadzenie działalności na niwie awiacji oraz kompozytów: technologia, obliczenia, prace projektowe, warsztatowe a także działalność wydawnicza (publikacja książek tematycznych jak i artykułów), opracowywanie branżowego oprogramowania komputerowego (uniwersalnego bądź dedykowanego zadanym projektom), fotografia lotnicza (i… ta z pogranicza zagadnień przewodnich).

fot. Michał Imiołek
fot. Michał Imiołek
fot. Michał Imiołek
fot. Michał Imiołek

STRUKTURA KADROWA

Na chwilę obecną zasoby kadrowe KUŹNICY nie należą do zbyt rozbudowanych gdyż ograniczają się tylko osoby MICHAŁA IMIOŁKA – Ojca i Założyciela rzeczonej placówki.

OWOCE

Ponieważ powołanie do życia KUŹNICY stanowi usankcjonowanie imiennych dotychczas poczynań jej Ojca i Założyciela (w osobie MICHAŁA IMIOŁKA) toteż do owoców tej zacnej placówki wliczono niektóre tematy rozpoczęte bądź też ukończone przez niego już wcześniej, takie jak:

● opracowanie i wdrożenie NISKONAKŁADOWEJ TECHNOLOGII BUDOWY SAMOLOTÓW KOMPOZYTOWYCH;

● budowa samolotu bezzałogowego I-014 KERMIT o udźwigu 30 [kg] (wespół z oprzyrządowaniem);

● napisanie podręcznika pt. PROJEKTOWANIE SAMOLOTÓW KOMPOZYTOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM. Podręcznik ten jest pierwszą tego rodzaju monografią opublikowaną w Polsce;

● zaprojektowanie i budowa kilkunastu zdalnie sterowanych modeli samolotów i szybowców;

● sporządzenie (na potrzeby geodezji) projektu samolotu bezzałogowego I-012 SIROCCO, przeznaczonego do zabudowy specjalistycznego skanera (udźwig: 40 [kg]);

● opracowanie wstępnej koncepcji WINGLETÓW NASTAWNYCH;

● projekt wstępny INNOWACYJNEGO ULTRALEKKIEGO SAMOLOTU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM ALBO HYBRYDOWYM I-015 PCHEŁKA, w wersji jedno oraz dwupłatowej.

UAV I-014 KERMIT (w budowie)

PODRĘCZNIK

TECHNOLOGIA

WYBRANE MODELE RC

BIEŻĄCE WYZWANIA

● dokończenie budowy prototypu samolotu bezzałogowego I-014 KERMIT;

● dopracowanie i skompletowanie oprogramowania komputerowego wspomagającego obliczenia w/w projektu płatowca i zastosowanie tegoż w praktyce;

● publikacja drugiego (rozszerzonego) wydania książki Michała Imiołka pt. PROJEKTOWANIE SAMOLOTÓW KOMPOZYTOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM;

● publikacja książki Michała Imiołka poświęconej DRONOM.

WSPARCIE

(TAKŻE I MORALNE)

Osoby zainteresowane tym by KUŹNICA rodziła owoce mogą wspomóc inicjatywę Michała Imiołka

i słowem:

prosamkom@onet.pl

i czynem:

https://zrzutka.pl/samolot-bezzalogowy-i-014-kermit-zbiorka-na-dokonczenie-samotnej-budowy

NARODZINY KUŹNICY

Udany poród KUŹNICY miał miejsce dnia 1 LIPCA ROKU PAŃSKIEGO 2019 w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie, a zatem w kolebce intelektualnej Polski. Świeżo narodzone Dziecię nie było co prawda zbytnio okazałe, lecz za to ruchliwe i zacietrzewione, skore przy tym do czynu, rozwoju i nauki. Wypada jednak wyraźnie zaznaczyć, że data szczęśliwych narodzin KUŹNICY nie jest przypadkowa gdyż zaplanowano ją z premedytacją wcześniej, tak by rozwiązanie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – co ułatwi prognozowanie dat nadchodzących rocznic.

Opatrzność nie pozostała przy tym obojętna i postanowiła uczcić ten PAMIĘTNY DZIEŃ falą soczystych upałów.

WIELOZADANIOWY SAMOLOT BEZZAŁOGOWY I-014 KERMIT

I-014 KERMIT to SAMOLOT BEZZAŁOGOWY o gabarytach stosunkowo znacznych, gdyż zbliżonych do gabarytów najmniejszych załogowych maszyn jednoosobowych, latających obecnie po niebie.

Napęd samolotu jest dwusilnikowy, HYBRYDOWY. Silnik spalinowy znajduje się w dziobie kadłuba, elektryczny zaś na jego końcu, przy czym obydwa napędy ułożone są w jednej osi, co oznacza, że w przypadku awarii któregoś z silników (względnie wyczerpania źródła zasilania bądź też celowego jego wyłączenia), nie powstanie moment odchylający samolot od pierwotnej trajektorii lotu.

Projektowy UDŹWIG, obwarowany chęcią osiągnięcia założonych osiągów, wynosi 30 [kg], zaś masa całkowita płatowca 90 „kilo”, wliczając w to masę akumulatorów elektrycznego silnika tylnego.

STRUKTURA SAMOLOTU jest w praktyce niemal wyłącznie KOMPOZYTOWA, z nielicznymi tylko domieszkami metali i sklejki. Samolocik powstaje z myślą o WYTWÓRSTWIE SERYJNYM – nie zaś w jednym egzemplarzu – co oznacza, że wykonanie każdej z prototypowych części poprzedza proces sporządzenia odpowiedniego foremnika. Wykonanie oprzyrządowania produkcyjnego pochłania więc 60 ÷ 65 % pracy, czasu i pieniędzy!

WIELOZADANIOWY, TRWAŁY, FUNKCJONALNY – taki właśnie będzie ten samolot, gdyż z takiego zamysłu powstaje.

WIELOZADANIOWY, bo:

● z uwagi na pojemną GONDOLĘ może przenosić wyposażenie stałe oraz ZASOBNIKI DESANTOWE nie tylko o pokaźnej masie, lecz i znacznych gabarytach;

● przedstawiona na zdjęciach gondola jest gondolą o największym „wagomiarze”: MODUŁOWOŚĆ KONSTRUKCJI pozwala na instalowanie mniejszych i lżejszych gondoli lub latanie bez niej;

● samolot posiada SPADOCHRONOWY SYSTEM RATUNKOWY oraz sprężyste, wytrzymałe, szerokie podwozie główne: rozwiązania te sprzyjają twardym, awaryjnym lądowaniom w przygodnym terenie.

TRWAŁY, bo:

● projektowe współczynniki obciążeń dopuszczalnych wynoszą +6 i -2,7 g, samolot zdolny jest więc do znoszenia pokaźnych obciążeń, zarówno od manewrów jak i od podmuchów czy tych zachodzących podczas przyziemienia;

● wiele elementów wzmocniono celowo, co czyni je odpornymi nie tylko pod kątem brutalnej obsługi, lecz i na wypadek mniej groźnych sytuacji awaryjnych, takich jak np. potencjalne kolizje z niewielkimi ptakami lub też lądowania w miejscach do tego nieprzystosowanych;

● kompozytowa, odpowiednio zabezpieczona konstrukcja sprawia, że samolot odporny jest na wpływ czynników atmosferycznych.

FUNKCJONALNY, bo:

● samolocik jest niewielki, lekki, po zdemontowaniu skrzydeł daje się on bez problemu załadować na stosunkowo niedużą naczepę, o wymiarach nieprzekraczających norm przepisów ruchu drogowego;

● samolot może zostać przygotowany do lotu nawet przez jedną osobę;

● opisane już wcześniej przymioty konstrukcji sprawiają, że I-014 KERMIT może być eksploatowany w ciężkich warunkach, a zatem w sytuacjach trudnych bądź też często niemożliwych do spełnienia przez inne konstrukcje.

DANE PODSTAWOWE (dotyczą wersji samolotu z największą gondolą):

-rozpiętość: 5 [m];

-powierzchnia nośna: 2,5 [m²];

-masa całkowita: 90 [kg];

-masa płatna (udźwig): 30 [kg].

SZACOWANE OSIĄGI (wg projektu wstępnego, dla płatowca jw.):

-prędkość maksymalna: 156 [km/h];

-prędkość minimalna (bez mechanizacji): 67 [km/h];

-prędkość wznoszenia: 6,3 [m/s];

-czas lotu: 5 h.

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE SYSTEMU

(SAMOLOT BEZ GONDOLI ŁADUNKOWEJ

I

Z GONDOLĄ O ŚREDNIEJ WIELKOŚCI)

ZASOBNIK DESANTOWY (30 [kg])

LUB

AERODYNAMICZNA OWIEWKA

(DLA WYPOSAŻENIA STAŁEGO GONDOLI)

WYCHYLNE NAPĘDY

(PRZYROST SIŁY NOŚNEJ ZMNIEJSZA PRĘDKOŚĆ MINIMALNĄ PŁATOWCA CO ROZSZERZA ZAKRES JEGO ZASTOSOWAŃ)

HAMULEC ŚMIGŁOWY UMOŻLIWIA SKRÓCENIE DOBIEGU SAMOLOTU PO WYLĄDOWANIU

(ZMIANA ZWROTU SIŁY CIĄGU SILNIKA TYLNEGO ZASTĘPUJE HAMULCE KLASYCZNE)

SPADOCHRONOWY SYSTEM RATUNKOWY

(DWA MOŻLIWE WARIANTY)

JEDNO ZE WSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ MODUŁU PIONOWEGO STARTU

(ŚMIGŁA OTUNELOWANE O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM)

WSTĘPNE STUDIUM WINGLETÓW NASTAWNYCH

(OCENA ZASADNOŚCI PREZENTOWANEJ KONCEPCJI WYMAGA PRZEPROWADZENIA SZEREGU SZCZEGÓŁOWYCH BADAŃ)

UWAGA! UWAGA!

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO I-014 KERMIT ZNALEŹĆ MOŻNA NA ODRĘBNEJ WITRYNIE,

W CAŁOŚCI POŚWIĘCONEJ TEMU PRZEDSIĘWZIĘCIU,

ZATYTUŁOWANEJ:

WIELOZADANIOWY SAMOLOT BEZZAŁOGOWY

I-014 KERMIT

(aby się tam dostać kliknij link poniżej)

https://sites.google.com/view/i-014-kermitINNOWACYJNY SAMOLOT ULTRALEKKI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM ALBO HYBRYDOWYM

I-015A PCHEŁKA

(POWSTAŁY W OPARCIU O KONSTRUKCJĘ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO I-014 KERMIT)


DANE PODSTAWOWE:

-rozpiętość: 7,89 [m];

-powierzchnia nośna: 4 [m²];

-masa całkowita: 225 [kg];

-masa własna (bez akumulatorów): 110 [kg].

SZACOWANE OSIĄGI (wg wstępnych analiz dla masy całkowitej płatowca):

-prędkość minimalna (bez mechanizacji): 87,37 [km/h];

-prędkość minimalna (z opuszczonymi klapami oraz z uwzględnieniem wpływu ROZPROSZONYCH NAPĘDÓW ŚMIGŁOWYCH): 67,02 [km/h].

INNOWACYJNY SAMOLOT ULTRALEKKI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM ALBO HYBRYDOWYM

I-015B PCHEŁKA+

W AUTORSKIM UKŁADZIE PÓŁTORAPŁATA

(POWSTAŁY W OPARCIU O KONSTRUKCJĘ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO I-014 KERMIT)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBYDWU WERSJI SAMOLOTU

I-015 PCHEŁKA

DOSTĘPNE SĄ W OBSZERNYM ARTYKULE

ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO I-014 KERMIT

(aby się tam dostać kliknij link poniżej)

https://sites.google.com/view/i-014-kermit#h.p_ETvaabTXTS22


O PROGRAMOWANIU

Swego czasu Ojciec i Założyciel KUŹNICY – Michał Imiołek – zajmował się również pisaniem strategicznych gier komputerowych. Z pod jego ręki wyszły takie tytuły jak 1939 (strategia poświęcona Kampanii Wrześniowej) i STUDZIANKI ’44. RESURGENTIUM (pierwsza na świecie gra z AKTYWNĄ PAUZĄ). Aczkolwiek tworzenie gier komputerowych nie mieści się w profilu działalności KUŹNICY, warto jednak wspomnieć o tym fakcie gdyż umiejętności programistyczne są dzisiaj wspaniałym narzędziem przyspieszającym żmudny proces obliczeń płatowców (przeto Ojciec Założyciel także z nich korzysta) .

UWAGA! Egzemplarze gier znajdują się obecnie w zbiorach MUZEUM HISTORII KOMPUTERÓW i INFORMATYKI w Katowicach.

STUDZIANKI '44. RESURGENTIUM

(KARTA TYTUŁOWA)

STUDZIANKI '44. RESURGENTIUM

(OPIS SCENARIUSZA POTYCZKI)

STUDZIANKI '44. RESURGENTIUM

(ROZGRYWKA)

1939

(KARTA TYTUŁOWA)

1939

(SCENARIUSZE)

1939

(ROZGRYWKA)

DARMOWA WERSJA DEMONSTRACYJNA GRY

STUDZIANKI '44. RESURGENTIUM

WRAZ Z INSTRUKCJĄ (PRZYDATNĄ DO TEGO BY GRĘ URUCHOMIĆ)

JEST DOSTĘPNA TUTAJ:

https://www.filedropper.com/st44rsdm


PATRON KUŹNICY

Tytus Liwiusz Burattini – pionier polskiej awiacji, rodowity Włoch urodzony w roku 1617 w Agordo, przybyły do Rzeczypospolitej najprawdopodobniej w wieku 24 lat. Twórca rozlicznych wynalazków, w tym modelu (1648) i projektu LATAJĄCEGO SMOKA, demonstrowanego na dworze Władysława IV Wazy. Autor traktatu IL VOLARE NON E IMPOSIBLE COME FIN HORA UNIVERSALMENTE E STATE CREDUTO (LATANIE NIE JEST NIEMOŻLIWE, TAK JAK DOTYCHCZAS POWSZECHNIE SĄDZONO). Zasłużony podczas potopu szwedzkiego, przyjęty w poczet szlachty polskiej (herb własny Boratini, z indygenatem uznającym pierwotne szlachectwo włoskie).

LATAJĄCY SMOK TYTUSA LIWIUSZA BURATTINIEGO

(Wikipedia)

LATAJĄCY SMOK - WIDOK Z GÓRY

(Archiwum Académie des Sciences w Paryżu)

O MODELARSTWIE LOTNICZYM

Jeśli chcesz rozeznać właściwości samolotu w locie zbuduj jego model! Czasem może to być nawet sylwetkowa, kartonowa wycinanka (z dziobem dociążonym biurowym spinaczem albo plasteliną), która to pozwoli wstępnie przetestować np. nietypowy układ Twego latadełka, przy minimum pracy, ryzyka i kosztów. W innych zaś przypadkach mogą to być odrębne, samoistne projekty zdalnie sterowanych, wymarzonych maszyn, dające nie tylko satysfakcję z ich użytkowania, ale i kształcące w dziedzinie konstrukcji, aerodynamiki oraz technologii, czasem zaś obliczeń. To wszystko przekłada się na doświadczenie, które zdobyć można jedynie przy realizacji praktycznych projektów, jest to też najlepsza droga do wynalazczości. Ojciec i Założyciel KUŹNICY - Michał Imiołek - zbudował w sumie kilkadziesiąt przeróżnych modeli, przy czym w większości przypadków były to jego konstrukcje autorskie. Oto kilka z nich…

POWIĄZANE STRONY

Seria artykułów nt. samolotu bezzałogowego I-014 KERMIT (portal lotniczy AVIATION 24):

https://aviation24.pl/component/k2/itemlist/tag/kermit

Filmy na kanale YOU TUBE (książka, KERMIT, gry komputerowe):

https://www.youtube.com/channel/UCBYfCRVJjEBcVSr88KI_SJA

Platforma crowdfundingowa ZRZUTKA.PL (zbiórka na dokończenie budowy samolotu bezzałogowego I-014 KERMIT):

https://zrzutka.pl/samolot-bezzalogowy-i-014-kermit-zbiorka-na-dokonczenie-samotnej-budowy


Witryna internetowa w całości poświęcona projektowi samolotu bezzałogowego I-014 KERMIT:

https://sites.google.com/view/i-014-kermit


PROJEKTOWANIE SAMOLOTÓW KOMPOZYTOWYCH

Wybrane zagadnienia w ujęciu szczegółowym


To pierwsza polska monografia poświęcona sztuce projektowania samolotów kompozytowych. Autor w prosty i praktyczny sposób przedstawia główne zagadnienia związane z aerodynamiką samolotu, wyznaczaniem jego osiągów, obliczaniem stateczności, obciążeń i wytrzymałości, podając – krok po kroku – stosowne po temu metody obliczeń. Całość, wzbogacona licznymi rysunkami, przykładami obliczeniowymi oraz tablicami, stanowi przy tym (pogłębione pod kątem konstrukcji lotniczych) wprowadzenie w nowoczesny świat materiałów kompozytowych. Jakkolwiek książka – w formie i w języku – napisana została z myślą o konstruktorach amatorach, modelarzach i lotniczych pasjonatach, może być również przydatna dla studentów wydziałów lotniczych jak i wszystkich tych osób, które czują się duchowo splecione z lotnictwem. Ponadto, duża część wyłożonego materiału (zwłaszcza w Księdze Pierwszej oraz w Księdze Drugiej), dotyczy de facto ogółu płatowców, także tych drewnianych, jak i metalowych, co sprzyja dalszemu powiększeniu kręgu Czytelników.


500 STRON! FORMAT A4! KILKASET RYSUNKÓW! LICZNE PRZYKŁADY OBLICZENIOWE!


UWAGA! Nakład pierwszego wydania książki jest już wyczerpany. Edycja drugiego wydania (poprawionego i rozszerzonego) planowana jest w pierwszych miesiącach 2020 roku. Osoby zainteresowane nabyciem wznowionej publikacji mogą pisać w tej sprawie na adres e-mail KUŹNICY.

O FOTOGRAFOWANIU

Jednym z zadań KUŹNICY jest fotografia „ogólno-lotnicza” (co widać powyżej). Ojciec i Założyciel KUŹNICY - Michał Imiołek – zajmuje się jednak także fotografią artystyczną, co jest o tyle istotne, że umiejętności nabyte przy nauce fotografowania (np. zasady kompozycji kadru) przydają się także i w projektowaniu samolotów. Wynika to stąd, że (jak mawia Ojciec Założyciel) „w przyrodzie wszystko jest ze sobą powiązane i wzajemnie się przeplata”.

fot. Michał Imiołek(rok 2001, aparat negatywowy PENTACON SIX TL)
fot. Michał Imiołek(rok 2001, aparat negatywowy KIEV 60)
fot. Michał Imiołek(rok 2011, aparat cyfrowy CANON EOS 500D)

KONTAKT Z KUŹNICĄ

Jeśli leży Ci na sercu nawiązanie kontaktu z KUŹNICĄ pisz śmiało na adres:

Michał Imiołek

prosamkom@onet.pl