Kuusalu Keskkooli tugispetsialistide

aja broneerimine

Astrid Rõuk

Piret Kukk

Eripedagoog, kunstiterapeut

piret.kukk@kuusalu.edu.ee

Õpilasele

Materjalid vaimse tervise ja iseenda kohta õppimiseks

Õpetajale

Materjalid vaimse tervise teemade käsitlemiseks tunnis ning õpilaste individuaalseks toetamiseks

Lapsevanemale

Materjalid oma lapse vaimse tervise toetamiseks