Portal Rasmi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibangunkan adalah untuk memberi kemudahan kepada semua Setiausaha Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Daerah Bagan Datuk untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Portal rasmi ini juga bertujuan untuk menyebarkan :

Visi BPK KPM : Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020.

Misi BPK KPM : Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara.