บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การออกแบบเทคโนโลยี :: รหัสวิชา 22103
วิทยาการคำนวณ :: รหัสวิชา 32102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :: นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่ง
ที่ห้อง
Classroom ของตนเอง

รหัสชั้นเรียน 2/1 ​: rhdf2u3

รหัสชั้นเรียน 2/2 : qbiksvl

รหัสชั้นเรียน 2/3 ​: lzo7ai4

รหัสชั้นเรียน 2/4 : xcj5orr

รหัสชั้นเรียน 2/5 ​: jklpom5

รหัสชั้นเรียน 5/1 : kxcmkw6

รหัสชั้นเรียน 5/2 ​: epknln3

รหัสชั้นเรียน 5/3 : yypn4mh

คลิกที่...!! เพื่อส่งงาน

สวัสดีครับ .. นักเรียนที่น่ารัก

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับ

หรือพูดคุยกับครูโจ้ ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยครับ :)

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รายวิชา วิทยาการคำนวณ :: รหัสวิชา ว32101

หน่วยที่ 2
เรื่อง โปรแกรม Photoshop

หน่วยที่ 3
เรื่อง ทฤษฎีสี

หน่วยที่ 4
เรื่อง เครื่องมือ Photoshop

ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูโจ้

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

อัพเดต : วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศข่าวสารประจำสัปดาห์ :: ครูโจ้

สวัสดีครับ .. นักเรียนที่น่ารัก

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบเทคโนโลยี, วิทยาการคำนวณ และนักศึกษาวิชาทหาร

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับ

หรือพูดคุยกับครูโจ้ ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :)


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูโจ้

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

อัพเดต : วันที่ 15 กันยายน 2564

ครูผู้สอน

นายชัยมงคล ภูโกสัย (ครูโจ้)

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


Fcครูโจ้

krujoe007

ครูโจ้ Channel

Intragrams