Medlem

Hvordan bli medlem i KSK?

Bli medlem:

Hva koster medlemskap?

Medlemskontingent

Enkeltmedlem kr. 750

Aktive familiemedlemmer inkludert trenere og øvrige støttefunksjoner kr. 250 pr medlem

Støttemedlem kr. 200

Trenings-/aktivitetsavgift

Trenings-/aktivitetsavgift er en avgift som idrettslaget selv bestemmer om de vil ha. Avgiften er knyttet til utøvelse av en idrett og skal faktureres fra idrettsgrenen. Trenings-/aktivitetsavgift er ikke det samme som medlemskontingent.

KSKs årsmøte har vedtatt at trenere / foreldrekontakter og deres familiemedlemmer ikke betaler trenings-/aktivitetsavgift.


Aktivitetsavgift volleyball

13-15 år kr. 300 pr halvår

16 år og eldre (deltar i divisjonsspill) kr. 500 pr halvår

16 år og eldre (trim) kr. 250 pr halvår

Aktivitetsavgift sandvolleyball

t.o.m 12 år kr. 150 pr halvår

13-15 år kr. 300 pr halvår

16 år og eldre kr. 500 pr halvår


Fakturering vil skje omtrent på følgende tidspunkt:

1.1: medlemskontingent og aktivitetsavgift parkett og sandhall vår

15.6: aktivitetsavgift sandvolley for de som bare spiller om sommeren

1.10: aktivitetsavgift parkett og sandhall høst

Lisenser

Lisens må administreres av klubbene, men betales til Norges Volleyballforbund. Dette dekker bl.a forsikring. Her er informasjon om lisensene: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/#1579094448412-1013694f-76c5

Fritidsfond

Kristiansand kommune har et eget Fritidsfond for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter selv om familiene ikke har økonomi til å betale dette selv. Klubben kan ved behov være behjelpelig med å søke om dette, ta kontakt med styret på styret@kskvolley.no