Sistem-sistem aplikasi berikut tidak lagi menggunakan domain https://mytvet.edu.my/ dan telah bertukar menggunakan domain baharu.

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera

YBrs. Dr./Tuan/Puan,

Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa sistem-sistem aplikasi berikut tidak lagi menggunakan domain https://mytvet.edu.my/ dan telah bertukar menggunakan domain baharu. Sistem-sistem aplikasi yang terlibat adalah seperti berikut:

- Community College Management System (CCMS) : https://app.mypolycc.edu.my/ccms/

- Sistem Permohonan Pelajar Kolej Komuniti (e-Borang Kolej Komuniti) : https://app.mypolycc.edu.my/eborang/

- Sistem Pengurusan Data Latihan Industri Pelajar Kolwj Komuniti (EIEMS) : https://app.mypolycc.edu.my/eiems/

- Sistem Pengurusan Pelajar Kolej Komuniti (ePelajar) : https://app.mypolycc.edu.my/epelajar/

- Sistem Pengurusan Pemilihan dan Pengambilan Pelajar Kolej Komuniti (ePengambilan) : https://app.mypolycc.edu.my/epengambilan/

- Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat (ePSH Kolej Komuniti) : https://app.mypolycc.edu.my/epsh/v8/

- Sistem Permohonan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Borang ePSH Kolej Komuniti) : https://app.mypolycc.edu.my/epsh/v8/borang/

- Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat (ePSH Politeknik) : https://app.mypolycc.edu.my/epsh/poli/

- Sistem Permohonan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Borang ePSH Politeknik) : https://app.mypolycc.edu.my/epsh/poli/borang/

- Sistem Semakan Permohonan Kemasukan ke Kolej Komuniti (eSemakan) : https://app.mypolycc.edu.my/esemakan/

- Sistem Penilaian Kecekapan Prasarana (eSPKP) : https://espkp.mypolycc.edu.my/

- Sistem Pengurusan Data Aktiviti Pelajar Kolej Komuniti (eTestimoni) : https://app.mypolycc.edu.my/etestimoni/

- Sistem Pengurusan Data Penilaian Pelajar Kolej Komuniti (ISEMS) : https://app.mypolycc.edu.my/isems/

- Portal Pelajar Kolej Komuniti (iStudent) : https://app.mypolycc.edu.my/istudent/

- Permohonan Tugas Rasmi di Luar Pejabat (PPCCGO) : https://app.mypolycc.edu.my/ccgo/

- Polytechnic and Community Colleges Performance System (PERSIST) : https://app.mypolycc.edu.my/persist/

- Polytechnic and Community Colleges Feedback Review System (PolyCCFRS) : https://pfrs.mypolycc.edu.my/

- Sistem Bank Soalan Kolej Komuniti (iBQs) : http://ibqs.mypolycc.edu.my/

- Sistem Maklum Balas Pensyarah terhadap Kurikulum: https://mbpensyarah.mypolycc.edu.my/


Segala kesulitan amatlah dikesali. Kerjasama daripada pihak YBrs. Dr./Tuan/Puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih

Saya yang menjalankan amanah,


Pasukan Petugas ICT

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

Kementerian Pengajian Tinggi

Galeria PjH, Aras 7, Jalan P4w

Persiaran Perdana Precint 4

62100 Putrajaya

Tel.: +60 3-8888 2600 / 2700 / 78001.

app.mypolycc.edu.my (https://app.mypolycc.edu.my/ccgo/)

POLYCCGo JPPKK

PAGE VISITOR