Alkusammutus AS1

Alkusammutustaito - turvallisuutta kotiin ja töihin

Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttama

t vahingot tai vähentää niitä merkittävästi.

Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja sammutuspeitten ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista.

Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Kurssi soveltuu niin yksittäisille henkilöille kuin yrityksillekin ja kestää kaksi tuntia. Maksimi osallistujamäärä on 15 henkeä.

Kurssista saa alkusammutuskortin joka on voimassa 5 vuotta.

Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit.

Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.