Geschiedenis

Onze geschiedenis

1945

 • Op 12 juni wordt ten huize van Jos Van Aelst "Fotoclub Herentals" gesticht. De vereniging bestaat dan uit 8 liefhebbers die elke vrijdagavond bij elkaar komen.

1946

 • Onze clubleuze "Naar beter streven" vindt zijn ontstaan.
 • Op 9 en 10 juni (pinksteren) wordt het 1e Fotosalon ingericht in de Gildenzaal op de Grote Markt. De zaal, die geleden had onder de aanwezigheid van de bezetter, moet in een sneltempo opgeknapt worden. Het salon is een succes en het ledenaantal groeit.
 • Op 21 juni is er de eerste jaarvergadering (zie jaarverslag).
 • In de beginjaren van de club kon men niet gewoon op één van de wekelijkse vergaderingen binnenlopen om lid te worden. Wie dit wilde doen moest eerst een schriftelijke aanvraag richten tot de secretaris. Het bestuur besliste dan of men lid kon worden of niet.

1947

 • Door de heren Van Aelst en Torfs wordt er een smalfilm gemaakt over het onstaan, de groei en werking van de club.

1948

 • In april sluiten wij ons aan bij de dan pas opgerichte "Belgische Federatie der Fotokringen" (BFFK).

1953

 • Op 20 februari wordt besloten het clublokaal "Gildenhuis" te verlaten, om over te gaan naar het lokaal "Druyts".
 • Er wordt door onze vereniging een "Kempisch Fotosalon" ingericht, maar doordat het toegezegde lokaal op het laatste ogenblik door de gemeentelijke overheid wordt geweigerd, kunnen deze plannen niet tot uitvoer worden gebracht.

1954

 • Dhr. J. Torfs neemt het voorzitterschap over van dhr. Van Aelst.
 • Het eerste embleem van Fotoclub Herentals verschijnt. "Het menselijk oog, via het oog van de camera, gericht op de wereld om ons heen". Helaas is de naam van de ontwerper niet gekend.

1957

 • 10e Fotosalon van 23 tot 24 februari op een nieuwe locatie, nl. de bovenzaal van de brandweerkazerne (Augustijnenlaan). Ondanks het slechte weer is het een enorm succes.

1958

 • Op 5, 6 en 7 april wordt er een Kempisch Fotosalon ingericht in de bovenzaal van de brandweerkazerne. De fotoclubs van Lier, Booischot, Mol en Turnhout verlenen hun medewerking.

1959

 • De berichten die op regelmatige basis aan de leden verstuurd worden krijgen de naam "Mededelingen".

1960

 • Fotoclub Herentals bestaat 15 jaar.
 • De belangstelling is nog minimaal. Om niet ten onder te gaan wordt er op 30 september een buitengewone vergadering gehouden.

1963

 • Op 1, 2 en 3 juni zijn we toe aan ons 15e Fotosalon.
 • Op 18 juni verschijnt voor het eerst het nieuwe (huidige) logo van de club.

1966

 • De fotoclub telt momenteel 45 leden.
 • Herziening van de statuten.
 • Het wedstrijdgebeuren groeit, en er wordt een wedstrijdreglement opgesteld.

1967

 • We zijn toe aan het 20e Fotosalon, nog steeds in de bovenzaal van de brandweerkazerne.
 • De fotoclub bestaat momenteel uit 50 leden.

1969

 • Op 6 maart treedt Fotoclub Herentals toe tot de Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (AVF).

1970

 • Op 12 juni is er een Jubileumvergadering n.a.v. het 25-jarig bestaan.

1972

 • Op 8 juli presentatie van de diareeks "Herentals, een stad in evolutie" (op 3 schermen met 6 projectoren) in openlucht op de Grote Markt, dit n.a.v. de Guldensporenviering.
 • Wegens enorm succes wordt het Foto- & Diasalon verlengd met een extra weekend.

1973

 • Er wordt geen Fotosalon ingericht.
 • Aanpassing van het wedstrijdreglement aan de heersende normen.

1976

 • Inrichting van het 1e Nationaal Diasalon met in november de tentoonsteling in zaal Funkis op de Grote Markt.

1977

 • In navolging van vorig jaar wordt het 2e Nationaal Diasalon ingericht in oktober.
 • Toetreding tot de Kempische Verbroedering van Fotokringen (KVF).

1978

 • Men krijgt er niet genoeg van en eind oktober is er alweer het 3e Nationaal Diasalon.

1980

 • Fotoclub Herentals bestaat 35 jaar.
 • Het 4e Nationaal Diasalon staat eind oktober op het programma.

1981

 • Deelname aan de infobeurs voor Herentalse verenigingen, ingericht door het stadsbestuur.
 • Het 30e Foto- en & Diasalon is een feit en gaat door in het Parochiehuis in de Kerkstraat.
 • Ons clublokaal wordt in een nieuw kleedje gestoken.
 • Nieuwbakken secretaris J. Verboven breidt het clubblad (de mededelingen) uit en maakt het wat attractiever met een fotootje.

1982

 • Evenals vorig jaar wordt in september deelgenomen aan de infobeurs in zaal Vossenberg.

1983

 • Inrichting 5e Nationaal Diasalon in het Instituut der Voorzienigheid in de Wolstraat.

1984

 • Zelfs vliegtuigen worden ingeschakeld om de diareeks "Groot Herentals" te verwezenlijken.
 • Eind van het jaar verschijnt het clubblad voor de eerste keer in gekafte vorm.

1985

 • Samen met enkele oud-leden wordt op 14 juni het 40-jarig bestaan van Fotoclub Herentals gevierd in ons clublokaal.
 • Om de kwaliteit van het Foto- & Diasalon te verhogen wordt besloten dit evenement tweejaarlijks in te richten. Vanaf dit jaar gaat het door in de cafetaria van het Scheppersinstituut.

1986

 • Na anderhalf jaar zwoegen presenteert secretaris J. Verboven het boekwerk "40 jaar Fotoclub Herentals".

1988

 • In samenwerking met de Stedelijke Culturele Raad organiseert Fotoclub Herentals een tentoonstelling in "Het Hof".

1989

 • De samenstelling van het clubblad wordt overgenomen door G. Wuyts. Dit is het jaar dat de computer zijn intrede doet in de fotoclub.
 • Promotie naar de "Grote Prijs van België".
 • 150 Jaar Fotografie.

1990

 • Huldiging van jubilarissen en viering van 45 jaar Fotoclub Herentals in ´t Convent op het Begijnhof.
 • Voorzitter J. Torfs kondigt tijdens de huldiging zijn ontslag aan, dit na 37 jaar voorzitterschap.
 • Deelname in oktober aan de culturele animatiedag in de Vossenberg.

1991

 • E. Daems neemt de functie van voorzitter over van J. Torfs.
 • Tijdens de clubreis in mei worden de deelnemers beroofd van hun fotomateriaal. Een zware klap!

1992

 • Voor de bevolking wordt een "Beknopte cursus fotografie voor beginners" ingericht. Een enorm succes blijkt.
 • De club bereikt een nooit gezien ledenaantal van 53. Het record van 1967 is gebroken.
 • Deelname aan de IJsselsteindag in Herentals op 27 juni.

1993

 • Viering "40 jaar te gast bij de Druytsen" op 26 februari in ons clublokaal.

1994

 • Ons clubblad wordt gedoopt met de naam "CLUB-flash".

1995

 • Viering 50 jaar Fotoclub Herentals op 10 juni in ons clublokaal.
 • Deelname aan de Herentalsdag in IJsselsteindag op 17 juni met een fototentoonstelling ter plaatse, i.s.m. Fotoclub EF ELF IJsselstein.
 • Op 29 juni wordt de titel "Koninklijke Maatschappij" toegekend aan Fotoclub Herentals. Vanaf dit moment dragen we de naam "Koninklijke Fotoclub Herentals".
 • Jubileumsalon in november, in de lokalen van het St.Jozefsdal in de Nonnenstraat.

1996

 • I.s.m. Anthony Herentals inrichting van een projectie-avond op 8 maart met natuurdiareeksen van en door Raoul v.d. Berk en Bie Lievens.

1999

 • Op 12 juni neemt Kon. Fotoclub Herentals een plaatsje in op het Internet met een eigen website.
 • Het 40e Foto- en Diasalon gaat door op 12, 13 en 14 november in de lokalen van het St.Jozefsdal.

2000

 • Fotoclub Herentals bestaat 55 jaar.

2001

 • Ook onze fotoclub kan niet voorbij gaan aan de digitalisering van de fotografie. Vanaf dit jaar wordt er maandelijks een DiGi-avond ingericht. Er wordt een computer en negatief-/diascanner aangeschaft.
 • Bij wijze van proef wordt ons tweejaarlijkse foto- en diasalon verplaatst naar het voorjaar. Daardoor zal het salon pas plaatsvinden in februari 2002.

2002

 • Ons 2-jaarlijkse Foto- & Diasalon is verhuist naar het voorjaar. Het blijkt een succes te zijn.
 • Herziening van de statuten.
 • Op 29 juni wordt de domeinnaam www.fotoclubherentals.be geregistreerd.
 • Op 1 december verschijnt er een geheel vernieuwde website. De reacties zijn uitermate positief.

2003

 • Op 27 januari 2003 is de fotoclub 50 jaar te gast in café Druyts. Dit wordt gevierd op 7 maart.
 • Er wordt een digitaal fototoestel aangeschaft, nl. een Nikon Coolpix 4300.
 • Er wordt Stumpfl matriaal aangeschaft om voortaan de diaprojecties computergestuurd samen te stellen en te projecteren.