Publikacje

Staramy się wpływać na świadomość prawną i kształt egzekucji sądowej w Polsce. Dlatego bierzemy udział w dyskusjach, konferencjach, spotkaniach. Dlatego również staramy się dotrzeć do mediów, przekazać nasze spostrzeżenia i postulaty. Zapraszamy do lektury i dyskusji.