Hoonete MÕÕDISTUSMUDELid Ja -joonised

DETAILSUS

Detailsus lepitakse kokku enne töö tellimist. Erinev detailsuse tase mõjutab töö teostamise aega ja hinda.