Ontbossen van percelen


Het bouwrijp maken van terreinen en bouwgronden behoort tot onze dagelijkse bezigheden.

De bomen worden geveld,vervolgens worden de stronken gerooid.De stronken,de takken en het afvalhout worden verwerkt.

Het ontbossen en bouwrijp maken van gronden voeren wij uit voor verschillende klanten en voor verschillende doeleinden:

Particuliere bouwgronden

Gronden voor verkavelingen

Ontbossingen voor wegenwerk

Industrieterreinen

Omvormen van bosgrond naar landbouwgrond

...