Klub Wiedzy

w Bibliotece Kariera

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. Projekt współfinansowany jest ze środków programu UE Erasmus+. Kluby wiedzy to miejsca, w których ludzie regularnie się spotykają w publicznie dostępnym miejscu (np. w bibliotece), by wspólnie zdobywać wiedzę, korzystać – w zorganizowany sposób – z dostępnych treści online, rozwijać umiejętności, pasje, zainteresowania, a także kształtować motywację do uczenia się przez całe życie.


Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Zaprasza do uczestnictwa w Klubie:

"Planowanie i rozwój kariery zawodowej"


ZAŁOŻENIA OGÓLNE:


Kurs wspierający planowanie lub zmianę ścieżki zawodowej.

Składa się z 5 zajęć:

1. Kariera - życiowa konieczność czy przygoda życia?

2. Bilans własnego potencjału zawodowego,

3. Rynek pracy - otoczenie i miejsce rozwoju dla własnej kariery,

4. Projekt własnej kariery - wybierz kierunek i określ cele zawodowe i osobiste,

5. Działaj - monitoruj - wprowadzaj zmiany.

Kurs z lektorem.


DLA KOGO?

Zapraszamy osoby dorosłe

Osoby dorosłe które ukończyły formalną, szkolną edukację

Kurs jest bezpłatny


KIEDY, O KTÓREJ:

START 29.04.2021 (czwartek)

Spotykamy się regularnie co tydzień w czwartek

  • Spotkanie 1 - 29.04.2021

  • Spotkanie 2 - 06.05.2021

  • Spotkanie 3 - 13.05.2021

  • Spotkanie 4 - 20.05.2021

  • Spotkanie 5 - 27.05.2021

  • Spotkanie 6 - 10.06.2021

Spotkanie rozpoczynamy o godz. 17.00

Przewidywany czas trwania spotkanie 90 minut


GDZIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej

ul. Wileńska 32

05-200 Wołomin

3 piętro - sala konferencyjna

Budynek wyposażony jest w windę


GDZIE

W sytuacji, kiedy stan epidemiologiczny nie będzie umożliwiał spotkań stacjonarnych, Klub Wiedzy w Bibliotece - Planowanie i rozwój własnej kariery będzie odbywać się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams


JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS

Zgłoszenia przyjmujemy po adresem e-mail:

klub@biblioteka.wolomin.pl

Prosimy o podania następujących danych:

  • Imię i nazwisko

  • Adres e-mail

  • Nr telefonu