Historia inna niż w szkole

Klub wiedzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie

O projekcie

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. Kluby wiedzy to miejsca, w których ludzie regularnie się spotykają w publicznie dostępnym miejscu (np. w bibliotece), by wspólnie zdobywać wiedzę, korzystać – w zorganizowany sposób – z dostępnych treści online, rozwijać umiejętności, pasje, zainteresowania, a także kształtować motywację do uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji: https://frsi.org.pl/projekt/learning-circles-in-libraries/

https://klubywiedzy.p2pu.org/about

Nasz klub wiedzy

Historia w szkole to często pamięciowe opanowywanie materiału, a większość informacji podawanych jest jako absolutnie pewne. Nawet najbardziej ambitny nauczyciel rzadko ma okazję zagłębić się z uczniami w lekturze źródeł historycznych, czy weryfikować stwierdzenia z podręczników, gdyż musi gonić za realizacją podstawy programowej. Nasz kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chciałyby podejść do historii w inny sposób - w czasie zajęć będziemy poszukiwać oraz analizować źródła dotyczące wybranych przez uczestników tematów związanych z historią.

Chcemy, aby w ramach działalności klubu uczestnicy nauczyli się odróżniać teksty naukowe od popularnonaukowych czy publicystyki, pozyskiwać rzetelne informacje i krytycznie analizować treści dostępne w internecie. Będą mogli także poznać sposoby dotarcia do źródeł historycznych (cyfrowe zasoby archiwów, bibliotek i muzeów) oraz metody ich analizy.

Nasz klub wiedzy będzie miał na celu pokazanie, że historia to przede wszystkim sztuka logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz skutecznego poszukiwania informacji i te umiejętności będziemy doskonalić wspólnie z uczestnikami spotkań poprzez wspólną lekturę źródeł historycznych.

Ruszają zapisy do naszego klubu wiedzy!

Ruszyły już zapisy do naszego klubu wiedzy. Będą one prowadzone za pośrednictwem strony: https://klubywiedzy.p2pu.org/.

Do zapisu wymagane jest podanie adresu mailowego, na który będą później wysyłane wszelkie powiadomienia związane z klubem i odpowiedź na kilka pytań. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do klubu, ale nie ma takich możliwości technicznych lub ma problemy z zapisem, proszony jest o kontakt telefoniczny (tel. 22 732-00-36, wew. 103) lub mailowy (ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl).

Od 19.04. będziemy spotykać się przez 6 tygodni w każdy poniedziałek o godzinie 17.30. Ze względu na obecne warunki, spotkania będą się odbywać w formie online na platformie zoom, ale jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, przejdziemy do spotkań stacjonarnych w Poczytalni.