นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมงานFUN - RUN AGAINST DRUG AT KLONGKIEWYINGWITTAYA SCHOOL (อ่านต่อด้านล่าง)

#4

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ได้จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน

โครงการ FUN - RUN AGAINST DRUG AT KLONGKIEWYINGWITTAYA SCHOOL

"คลองกิ่วยิ่งฯวิ่งพิชิตฝันร่วมใจกันต้านยาเสพติด"

และยังมีกิจกรรมการประกวดอีกมากมาย อาทิเช่น การประกวดดาว - เดือน "ยว.วัยใสห่างไกลยาเสพติด" ประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ฯลฯ

"แอดมินจึงขอเชิญชวนครู นักเรียน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ห้องกิจการนักเรียน(ปกครอง) หรือเพจ ชมรม

นักเรียนทวิศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวชลบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุม สำนักงานเทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี