Hei og velkommen til de nye nettsidene til Klatreklubben Rana.


Vi satser på en ny frisk start i Januar 2018 og ønsker alle gamle og nye deltagere velkommen.


Til medlemmer i Klatreklubben Rana

27.02.2018 Mo I Rana

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Klatreklubben Rana

Styret viser til innkalling til årsmøte 30.01.2018

Årsmøtet avholdes den 06.03.2018 på Brødrene Dahl, Mellomvika 53; Klokken 19.00

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1: Hvordan løse barneklatringen fremover?

10.2: Hvordan skape mer engasjement blant ungdommer for klatring?

10.3: Hvordan få ut viktig informasjon til medlemmene? (Angående kurs, regler etc.)

10.4: Hvordan skille ut de som ikke er medlemmer blant de som kommer og klatrer.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Varamedlemmer

13.5 Revisor

13.6 Leder av valgkomiteen

13.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Idrettslagets årsberetning


Med vennlig hilsen

styret i Klatreklubben Rana


Innkalling til årsmøte 2018


Til medlemmene i Klatreklubben Rana


Styret innkaller herved til årsmøte i Klatreklubben Rana

Årsmøtet avholdes den 06.03.2018 klokken 19.00 på Brødrene Dahl i Mellomvika 53

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.2018 til ranaklatreklubb@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Klubbens nye medlemmer

Heisan og velkommen til en ny inne sesong på gruben.

De som skal klatre inne med oss må være medlem og for å sikre andre må man ha topptau kort.

For nye medlemmer må dere gå inn på min idrett og opprette en ny bruker hvis du ikke allerede er bruker der.

Så må du søke opp klatreklubben rana og be om å få bli medlem.

Årsavgiften er 200,- for medlem og 400,- for familie medlemskap.

Lag bruker på alle som skal klatre i familien (viktig med samme adresse så vi ser at det er en familie)Klatrefører for Sila og Rana

Vi har enda kopier av førern liggende, ta kontakt med Benny Herseth for din egen kopi. bherseth@gmail.com eller 41561500

Du finner også fører på Sport1 Sportshuset Mo eller turistkontoret.

Fører inneholder alle buldre i Sila og den klatringen som er registrert i området rundt Rana og omegn. Ett absolutt må ha om man vil til Sila og buldre!


Buldre og klatretreff 2018 i Sila den 23-25 Juni


I år som i fjor satser vi på at været er med oss, så samles vi i Sila 23-25 juni i lystig lag og godt humør!