Middenbouw

In de middenbouw gaan de kinderen aan de slag met taal, rekenen, schrijven en spelling. We hanteren bij de vakken taal, lezen, rekenen, het systeem van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. Zo krijgen de kinderen op niveau les. Steeds wordt bij deze vakken een blok afgesloten met een toets om te kijken of de basisstof beheerst wordt. Is dat bij kinderen niet het geval, dan volgt herhalingsstof en voor de kinderen die het wel onder de knie hebben, de verrijkingsstof.

Regelmatig werken de kinderen zelfstandig aan opdrachten tijdens de reken- en taallessen. Ze worden dan niet begeleid door de leerkracht. De leerkracht geeft op dat moment verlengde instructie aan de kinderen die meer instructie nodig hebben en aan kinderen die verdiepende instructie nodig hebben.

Bovendien vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig en creatief zijn in het werken en zoeken naar oplossingen.

De kinderen leren op deze manier ook hun werk te plannen en te werken aan hun weektaak. In de weektaak zit van alles. van automatiseeropdrachten, tot computeropdrachten, tot smart games.

Vanaf groep 4 mogen de kinderen bij het koor van de Triangel! De Triangel heeft een enthousiast kinderkoor die één keer in de week met elkaar repeteren. Het koor doet uitvoeringen binnen, maar ook zeker buiten school!

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen niet alleen met hun eigen klas, maar ook aandacht hebben voor elkaar. Daarom hebben we elke week een weekopening met de kinderen van de eigen bouw. Tijdens de weekopening wordt er een bijbel- of spiegelverhaal verteld, wordt er met elkaar gezongen en hebben we aandacht voor prestaties zoals een zwemdiploma of medaille.


Hieronder vindt u als pdf-bestand de informatiefolders van de groepen:

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6