For medlemmer

Årsmøtet holder vi hvert år i årsskiftet februar/mars. Innkalling blir sendt ut 3 uker før.

Årsmøtet ble holdt 01.03 februar på Landbrukets Hus i Oslo.

Vedlegg:

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Årsmelding/Årsrapport

Dugnader 2017

Under her er våre oppdaterte vedtekter

Vedtekter for Kirkeby andelslandbruk SA_v1.docx