For medlemmer

Se vår høsteplan på siden Et år på Kirkebyandelslandbruk her.

Årsmøtet holder vi hvert år i årsskiftet februar/mars. Innkalling blir sendt ut 3 uker før.

Årsmøtet ble holdt 23 februar på Mesh kl 1900 i Oslo.

Dugnader 2017

Under her er våre oppdaterte vedtekter

Vedtekter for Kirkeby andelslandbruk SA_v1.docx