Глаголицата

Кирил и Методий, създават нова азбука, която дирекно черпи вече познати знаци от тези на древните българи.

Глаголицата е създадена през средата на IX век, от братята Кирил и Методий. Днес се твърди че 24 от буквите са директно копирани от ранно гръцки букви, но това твърдение не обяснява защо почти всички глаголически букви имат свой сходства у прабългарската руническа писмоност, както бе доказано от д-р Живко Войников, както и между впрочем от редица други автори. Глаголицата и нейният културен принос днес са силно помрачени от постоянно повтаряни клишета, като тези изричани на 24 май, от който едва ли който и да е Българин има полза. За сметка на това в други страни(Македония и Хърватия), тя е на почит, и не се пренебрегва.