Kinnunen Consulting AB erbjuder rådgivning och genomförande av processutveckling, projekt- och kvalitetsledning, riskhantering, CE-märkning, tekniska granskningar och dokumentation samt utbildning.